Helion


Szczegóły ebooka

 
Fundamentals of Hydraulic and Pneumatic Drives. Laboratory

Fundamentals of Hydraulic and Pneumatic Drives. Laboratory


W skrypcie zaprezentowano ćwiczenia z podstaw napędów hydraulicznych i pneumatycznych, dotyczące: podstawowych elementów układów hydraulicznych, sterowania w układach hydraulicznych z zastosowaniem techniki proporcjonalnej, dokładności pozycjonowania tłoczyska cylindra hydraulicznego pod obciążeniem, podstawowych elementów układów pneumatycznych, charakterystyki pompy wyporowej, charakterystyki bezwymiarowej przekładni hydrokinetycznej oraz charakterystyki przekładni hydrostatycznej.

List of symbols 7

1. BASIC COMPONENTS OF HYDRAULIC SYSTEMS (Paweł Ciężkowski, Sebastian Bąk) 9

1.1. Introduction 9

1.2. Design and operation of basic hydraulic components 9

1.3. Laboratory stand 13

1.4. Method and measurements 16

1.5. Laboratory task 17

References 18

2. CONTROL IN HYDRAULIC SYSTEMS WITH THE USE OF PROPORTIONAL TECHNOLOGY (Dariusz Dąbrowski) 19

2.1. Introduction19

2.2. The principle of operation of devices in proportional technology 20

2.2.1. Proportional directional control valve 4WRE 20

2.2.2. Proportional directional control valve PVG 32 21

2.2.3. A10V0 Pump 22

2.3. Laboratory stand 23

2.4. Course of measurements 27

2.5. Developing the results of measurements 28

References 29

3. HYDRAULIC CYLINDER ROD POSITION CONTROL (Jarosław Kuśmierczyk) 31

3.1. Introduction 31

3.2. Structure and operation principle of electro-hydraulic servo system for position control 32

3.3. Test stand 33

3.4. Control system 34

3.5. Hydraulic system and proportional valve 35

3.6. Performing the experiment 38

References 39

4. BASIC COMPONENTS OF PNEUMATIC SYSTEMS (Paweł Gomoliński) 40

4.1. Aim of the exercise 40

4.2. Defi nitions 40

4.3. Introduction to pneumatic drive systems architecture 41

4.3.1. Pre-treatment of working medium 41

4.3.2. Basic actuators 42

4.3.3. Basic control devices 42

4.3.4. Direct and indirect control 46

4.4. Symbols of pneumatic components 47

4.5. Description of the laboratory test stand 49

4.5.1. Handling the test stand fastening systems 50

4.6. Sample pneumatic drive system 51

4.7. Procedure for the laboratory exercise 54

4.8. Sample tasks performed within the laboratory exercise 54

4.9. Safety rules 55

References 55

5. CHARACTERISTICS OF A POSITIVE-DISPLACEMENT PUMP (Michał Makowski) 56

5.1. Introduction 56

5.2. Basic concepts and dependencies 56

5.3. Object of the study 58

5.4. Test stand 58

5.5. Conducting measurements 59

5.6. Control panel 60

5.7. Developing results 61

References 62

6. DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF A TORQUE CONVERTER (Michał Makowski) 63

6.1. Introduction 63

6.2. Basic dependencies and construction of the torque converter 63

6.3. Object of the study 68

6.4. Test bench 69

6.5. Course of measurements 71

6.6. Developing the results of measurements 72

6.7. Issues related to the topic of the activity 73

References 73

7. DIMENSIONLESS CHARACTERISTIC OF HYDROSTATIC DRIVE (Lech Knap) 74

7.1. Introduction 74

7.2. Construction and operation of a hydrostatic transmission, main terms and dependencies 74

7.3. Object of the studies 77

7.4. Test stand 78

7.5. Method of measurements 81

7.6. Elaboration of results of measurements 82

7.7. Issues related to the topic of the activity 83 

References 83