Helion


Szczegóły ebooka

Kapuściński. Trudny talent

Kapuściński. Trudny talent


Autorka tomu Kapuściński. Trudny talent śledzi, relacjonuje i analizuje całą, liczącą pół wieku drogę twórczą Ryszarda Kapuścińskiego (1932–2007) – począwszy od jego pierwszych tekstów drukowanych na łamach prasy, którymi były… wiersze, aż po Lapidaria i Podróże z Herodotem. Poezję porzucił Kapuściński na długie lata – ale nie na zawsze! – toteż książka koncentruje się przede wszystkim na opisie jego losów jako dziennikarza oraz coraz słynniejszego reportera i pisarza. Nie stroni przy tym od tematów trudnych, jak burzliwy spór o plagiat, toczony w latach 60. XX wieku.

Opracowanie Krystyny Strączek zostało niezwykle bogato i rzetelnie udokumentowane: autorka odszukała setki tekstów Kapuścińskiego publikowanych przez kilkadziesiąt lat w prasie i biuletynach PAP oraz porównała ich treść z reportażami drukowanymi w książkach i dotyczącymi analogicznej problematyki.

Zamieszczone w książce ogromne zestawienie prasowych i PAP-owskich publikacji Ryszarda Kapuścińskiego będzie niewątpliwie bezcenną pomocą dla badaczy jego życia i twórczości oraz medio- i literaturoznawców.

Młody dziennikarz Ryszard Kapuściński wyprasza ze swego życia muzę poezji. Ale ona wraca. Krystyna Strączek tropi ten trudny romans, zmagania, wybory trwające przez całe życie pisarza. Wielki reporter u szczytu sławy zwierza się przyjacielowi, że chciałby mieć na grobie napis: Poeta. 

Wydawałoby się, że o Kapuścińskim napisano już wszystko. A jednak – nie. Trudny talent tego dowodzi. Czytajmy!                            

                                                                                                                                                                                                           Małgorzata Szejnert

 

 

Jako reporter i pisarz Ryszard Kapuściński walczył o formę własną – nową, indywidualną, niedającą się jednoznacznie zaklasyfikować. Własną, a więc kłopotliwą, bo nienależącą bez reszty ani do reportażu, ani do prozy fabularnej, a zarazem w sposób oczywisty w nich zanurzoną. Narodziny tej nowoczesnej formy Krystyna Strączek odtwarza chronologicznie i systematycznie, toteż książka rozpędza się powoli, połyka rozmaite problemy biografii Kapuścińskiego i puchnie przy omawianiu historii. Ale dzięki starannej kwerendzie i uważnej rekonstrukcji autorka osiągnęła swój cel – opowiedziała dzieje powstania „reportażu uniwersalizującego”, pod którym podpisać może się tylko jeden autor: Kapuściński.                                                                          Przemysław Czapliński

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wstęp
 • Dwie ścieżki
  • Pierwsze próby. Muza opuszcza człowieka
  • Publicystyka. W słusznej sprawie
  • Ku odwilży. Walka o język
  • Nowa Huta. Ludzie czekają na sprawiedliwość
  • Indie. Przedsionek śmierci
  • Poszerzyć obszar wolności
 • Samookreślenie
  • Spór o plagiat. Tematodawca
  • Spór o plagiat. Pogarda dla reportażu
  • <em>Busz po polsku</em>. Co widziałem i słyszałem
 • Wzrastanie
  • Afryka. Lekkotaneczna, niepunktualna, spragniona dobrobytu
  • Ameryka Łacińska. Imperialistyczny <em>el pulpo</em>
  • Ocalone od zapomnienia
 • W zenicie
  • Połowa lat siedemdziesiątych. Obowiązek kontra natchnienie
  • Pomysł na siebie
  • Czynnik osobowości reportera
  • Dziennikarz czyta Kapuścińskiego
 • Dojrzałość
  • Strajk w Stoczni Gdańskiej. Potęga wolnego słowa
  • Ostatnie książki. Zapis podróży-życia
  • Krytyk czyta Kapuścińskiego
  • Syreny
 • Epilog
 • Kalendarium
 • Publikacje Ryszarda Kapuścińskiego
 • Przypisy
 • Wykaz osób