Szczegóły ebooka

Autorski Podręcznik Marii Montessori

Autorski Podręcznik Marii Montessori

Maria Montessori

Ebook

W wyniku szerokiego zainteresowania, jakie wzbudziła moja metoda wychowania dzieci, wydano pewne książki, które mogą się wydawać Czytelnikom autorytatywnymi wykładami systemu Montessori. Pragnę zdecydowanie stwierdzić, że niniejsza praca jest jedynym autentycznym podręcznikiem metody Montessori, a jedynymi innymi autentycznymi lub autoryzowanymi moimi pracami są Metoda Montessori i Antropologia Pedagogiczna.

dr Maria Montessori


***

Dzieci muszą rosnąć nie tylko w ciele, ale także rozwijać się w duchu, a matka pragnie śledzić tajemniczą podróż duchową ukochanego dziecka, które jutro będzie inteligentnym, boskim stworzeniem, dorosłym człowiekiem.

Aż do dnia dzisiejszego małe dziecko nie otrzymało racjonalnej pomocy w wypełnieniu tego żmudnego zadania. Jeśli chodzi o rozwój psychiczny dziecka, znajdujemy się w okresie równoległym do tego, w którym życie fizyczne pozostawione było na łasce przypadku i instynktu – w okresie, w którym śmiertelność niemowląt była plagą.

To właśnie za pomocą naukowych i racjonalnych środków musimy ułatwić tę wewnętrzną pracę psychicznego przystosowania, która ma się dokonać w dziecku. Pracę, która w żadnym wypadku nie jest tym samym, co „jakakolwiek fizyczna praca lub produkcja”. Jest to cel, który leży u podstaw mojej metody wychowania i z tego powodu niektóre zasady, które w niej wyrażam, wraz z tą częścią, która dotyczy techniki ich praktycznego zastosowania, nie mają charakteru ogólnego, lecz odnoszą się do szczególnego przypadku dziecka w wieku od trzech do siedmiu lat, tj. do potrzeb formacyjnego okresu życia.

Moja metoda jest naukowa, zarówno w swej istocie, jak i w swym celu. Służy ona osiągnięciu bardziej zaawansowanego etapu postępu, nie tylko w kierunkach materialnych i fizjologicznych. Jest to próba dokończenia kursu, który higiena już obrała, ale dotąd został przyjęty jedynie przy leczeniu zaniedbań od strony fizycznej.

dr Maria Montessori

SPIS TREŚCI:

Dedykacja
Nota Autorki
Wstęp
Przedmowa
„Dom Dziecięcy”
Metoda
Edukacja motoryczna
Edukacja sensoryczna
Język i wiedza o świecie
Wolność
Pisanie
Ćwiczenia na opanowanie umiejętności pisania
Ćwiczenia w pisaniu liter alfabetu
Czytanie muzyki
Materiał dydaktyczny do nauki czytania muzyki
Arytmetyka
Czynniki moralne

  • Tytuł: Autorski Podręcznik Marii Montessori
  • Autor: Maria Montessori
  • Tłumaczenie: Damian Tarkowski
  • ISBN: 978-83-65185-37-2, 9788365185372
  • Data wydania: 2022-09-09
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2wpj
  • Wydawca: Wydawnictwo Horyzont Idei