Helion


Szczegóły ebooka

21 wierszy w przekładzie i szkicach

21 wierszy w przekładzie i szkicach


To nie jest tradycyjna historia literatury ani podręcznik przekładoznawstwa. Andrzej Kopacki przełożył dwadzieścia jeden wierszy niemieckojęzycznych (od Goethego do dzisiaj) i opatrzył ich polskie wersje autokomentarzem translatorskim. Przekłady i szkice składają się tu na autorski układ figur poetyckich i dyskursów: od historycznoliterackich kamieni milowych (Goethe, Hölderlin) i wędrujących motywów (Trakl, Huchel) przez fenomeny estetyczne (Hofmannsthal, Rilke) i historię polityczną (Brecht, Eich), po problematykę żydowską (Lasker-Schüler, Ausländer) i toposy, takie jak natura versus kultura (Benn, Enzensberger). 

Książka o dwudziestu jeden wierszach dostarcza także materiału dowodowego na rzecz tezy, że przekład literacki przydaje się jako metoda literaturoznawcza. Jeśli pożytki płynące z jego lektury domagają się certyfikatu, znajdą go tutaj po wielekroć. 

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Karta redakcyjna
 • Na początek
 • Chwilo, powtórz się, jesteś tak piękna
 • Aere perennius
 • Szczere ironie
 • Życie w zenicie
 • Ponadczasowa, bardzo dobra
 • Przybity do krzyża, którego nie widać
 • Elokwentna odmowa elokwencji
 • Bogozwierzoartysta
 • Nieżyt nosa, spadające pociągi
 • Trzy zdania, trzydzieści trzy słowa
 • Gwiazda, śnieg na drzewie, głowa w srebrnej koronie
 • Przyjemna bezsilność
 • Nie musi, ale może tak być
 • Z Hölderlinem w chlebaku
 • Dar czeskiego morza
 • Pusty więcierz i dziura w wodzie
 • Opowieść o losie tułackiego ludu
 • Śmierć jako artefakt
 • Monodram z kozą
 • Zmysły, lustro i mimozy
 • Okruch na dnie misy
 • Aneks (wersje oryginalne wierszy)
 • Nota
 • Bibliografia

 • Tytuł: 21 wierszy w przekładzie i szkicach
 • Autor: Andrzej Kopacki
 • ISBN Ebooka: 978-83-66511-54-5, 9788366511545
 • Data wydania: 2022-09-20
 • Identyfikator pozycji: e_2xax
 • Kategorie:
 • Wydawca: Officyna