Szczegóły ebooka

Dzienniki

Dzienniki

Franz Kafka

Ebook

Przekład, opracowanie i dwa posłowia: Łukasz Musiał

Po co nam kolejny Kafka? Choćby po to, by przekonać się, że wbrew pozorom wcale go dobrze nie znaliśmy. Przygotowując Dzienniki do druku po raz pierwszy, wydawcy pośmiertnej spuścizny pisarza znacząco zmodyfikowali wszystko, co ich zdaniem „psuło” tekst. Co zaś wydawało się błahe, banalne, nieistotne – po prostu usuwali. Kompletne niemieckie wydanie Dzienników, w wersji zgodnej z rękopisami, ukazało się dopiero w 1990 roku. Niniejszy przekład jest pierwszym, który konsekwentnie podąża za tamtą edycją. Uzupełniają go przypisy i komentarze.

W październiku 1921 roku Kafka notował: „Ten, kto za życia nie potrafi się z życiem uporać, potrzebuje ręki, by trochę odganiać rozpacz z powodu własnego losu, (…) lecz drugą ręką może zapisywać, co widzi pod gruzami, albowiem widzi inaczej i więcej od innych”.

Być może właśnie taka jest główna funkcja Dzienników, gromadzić „zapiski spod gruzów”. Zgoda, życie ulega dla Kafki niepowstrzymanej erozji. Kończy się porażką, a porażka zawsze jest bolesna. Lecz porażka praktykowana starannie i troskliwie (w tym zaś, przyznajmy, pisarz osiągnął prawdziwe mistrzostwo) bywa przecież dla literatury ciekawszym zakończeniem. Znacznie ciekawszym.

Literacką wartość Dzienników dostrzeżono późno. Obecnie coraz częściej uznaje się je za ważny element twórczości Kafki; za niezbywalną część jego pośmiertnej rozmowy z czytelnikami, wyjątkowo intymnej. Oto jesteśmy świadkami, jak Kafka przekształca własne życie w literaturę.


 

Łukasz Musiał

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Zeszyt pierwszy
 • Zeszyt drugi
 • Zeszyt trzeci
 • Zeszyt czwarty
 • Zeszyt piąty
 • Zeszyt szósty
 • Zeszyt siódmy
 • Zeszyt ósmy
 • Zeszyt dziewiąty
 • Konwoluty
 • Zeszyt dziesiąty
 • Zeszyt jedenasty
 • Zeszyt dwunasty
 • Łukasz Musiał, Zapiski spod gruzów. O Dziennikach Kafki
 • Łukasz Musiał, Zadanie tłumacza
 • Franz Kafka: Kalendarium życia i twórczości
 • Przypisy
 • Indeks osób
 • Podziękowania
 • Karta redakcyjna
 • Tytuł: Dzienniki
 • Autor: Franz Kafka
 • Tłumaczenie: Łukasz Musiał
 • ISBN: 978-83-66511-71-2, 9788366511712
 • Data wydania: 2022-09-20
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2xay
 • Wydawca: Officyna