Szczegóły ebooka

Zmysły w krajobrazie

Zmysły w krajobrazie

Beata Frydryczak

Ebook

Praca profesor Beaty Frydryczak jest esejem estetycznym będącym syntezą różnorodnych koncepcji krajobrazu i teorii percepcji. Rodzaj językowej ekspresji nasuwa skojarzenia z prozą poetycką. Zasadniczo wywód ukierunkowany jest na uwypuklenie doniosłości zmysłu dotyku w recepcji krajobrazu. Spotęgowaniu owej, szeroko pojętej percepcji haptycznej sprzyja ponowoczesność oddalająca modernistyczną okulocentryczność, która wcześniej zdegradowała dotyk do najmniej aktywnego sensorium w hierarchii zmysłów i realistycznego doświadczenia rzeczywistości. […] Nasuwa się tutaj ogólniejsza refleksja, mianowicie taka, że ponowoczesność, aby nabrała wyrazistego charakteru musi wypracować własne kody percepcyjne i nową hierarchię zmysłów, tak jak każda z wcześniejszych epok. W tym kontekście praca profesor Frydryczak stanowi duży krok we wskazanym kierunku ustanawiania i uwierzytelniania nowego, przeorganizowanego sensorycznie świata naszej epoki.

Dorota Angutek

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Wprowadzenie
 • Być w krajobrazie!
 • Krajobraz ucieleśniony
 • Dotknięcie krajobrazu
 • Topografia zmysłów
 • Głosy w krajobrazie
 • W otulinie zapachów
 • Zmysłowy mrok
 • Ogród ucieleśniony
 • Bibliografia
 • Przypisy
 • Indeks osób
 • Karta redakcyjna
 • Tytuł: Zmysły w krajobrazie
 • Autor: Beata Frydryczak
 • ISBN: 978-83-66511-39-2, 9788366511392
 • Data wydania: 2022-09-20
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_2xbb
 • Wydawca: Officyna