Szczegóły ebooka

Transfer rozwiązań. Wpływ obiektów przemysłowych na architekturę budynków użyteczności publicznej

Transfer rozwiązań. Wpływ obiektów przemysłowych na architekturę budynków użyteczności publicznej

Marcin Goncikowski

Ebook

Celem pracy jest prześledzenie jak rozwiązania architektoniczne charakterystyczne dla obiektów przemysłowych przenikają do rozwiązań obiektów użyteczności publicznej. Jako obiekty porównawcze do obiektów przemysłowych wybrano obiekty użyteczności publicznej, z wyłączeniem świątyń. Z badań wyłączono także projekty koncentrujące się wyłącznie na wnętrzach, jakkolwiek należy zanotować istnienie silnej, postindustrialnej stylistyki w pewnych realizacjach.
 
W opracowaniu omówiono proces przenikania i wpływu rozwiązań architektury przemysłowej na wyraz architektoniczny obiektów użyteczności publicznej. Analiza procesu ma doprowadzić do zdefiniowania, które rozwiązania są przyswajane przez architekturę budynków użyteczności publicznej, jak też do opisania tego zjawiska w odniesieniu do chwili obecnej.
 
Pracę podzielono na części, zgodnie z założonym podziałem przyjętego horyzontu czasowego. W rozdziale 2 przeprowadzono analizę procesu przenikania rozwiązań obiektów przemysłowych do architektury użyteczności publicznej do ostatniego trzydziestolecia XX wieku. W rozdziale 3 jako bazę do rozważań o współczesnych obiektach przemysłowych przedstawiono określenie cech charakterystycznych obecnej architektury obiektów przemysłowych oraz zawężono badania nad obiektami przemysłowymi do ostatniego trzydziestolecia XX wieku oraz początków XXI wieku, jak też przedstawiono rozwój i główne czynniki kształtujące współczesne obiekty przemysłowe. W rozdziale 4 przeanalizowano rozwiązania obiektów użyteczności publicznej, wzorowane na cechach i rozwiązaniach szczególnych obiektów przemysłowych. W rozdziale 5 przedstawiono podsumowanie i wnioski.

Rozdział 1. WSTĘP 7

1.1. Uzasadnienie tematu 7

1.2. Stan badań 10

1.3. Teza i cele pracy 13

1.4. Metody i struktura pracy 14

1.5. Definicje podstawowych pojęć 15

Rozdział 2. TŁO HISTORYCZNE – TRANSFER ROZWIĄZAŃ DO 1973 roku 17

2.1. Cele analizy 17

2.2. Pierwsza i druga rewolucja przemysłowa. Nowe technologie. Nowe funkcje. Nowe systemy 17

2.2.1. Początki wieku transformacji 1750–1850. Okres do 1800 roku 17

2.2.2. Wiek transformacji. Okres od 1800 do 1851 roku 24

2.2.3. Okres od 1851 do 1920 roku: Druga rewolucja przemysłowa 32

2.2.4. Okres od 1920 do 1960 roku. Architektura przemysłowa a modernizm 53

2.3. Trzecia rewolucja przemysłowa 70

2.3.1. Rozwój architektury przemysłowej. Okres od 1960 do 1973 roku 70

2.3.2. Wpływ rozwiązań architektury obiektów przemysłowych na architekturę budynków użyteczności publicznej w okresie 1960–1973 81

2.4. Tablica chronologiczna wybranych charakterystycznych realizacji obiektów przemysłowych tła historycznego. Okres do 1973 roku 86

2.5. Podsumowanie i wnioski 91

Rozdział 3. ROZWÓJ I CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ 95

3.1. Cele analizy 95

3.2. Kryteria podziału współczesnych obiektów przemysłowych 95

3.2.1. Kwalifikacje procesów przemysłowych 96

3.2.2. Zaawansowanie techniczne obiektu przemysłowego 97

3.2.3. Lokalizacja obiektu przemysłowego 97

3.3. Systemowość charakterystycznych rozwiązań współczesnych obiektów przemysłowych 98

3.3.1. Systemy fizyczne obiektów przemysłowych 99

3.3.2. Systemy logiczne obiektów przemysłowych 101

3.3.3. Rodzaje zabudowy współczesnych obiektów przemysłowych 112

3.4. Podsumowanie charakterystyki współczesnych obiektów przemysłowych 117

3.5. Ewolucja architektury przemysłowej 1973–2018 118

3.5.1. Współczesne trendy organizacji obiektów przemysłowych 119

3.5.2. Cechy systemów z jakich składają się współczesne obiekty przemysłowe 122

3.5.3. Innowacyjność wdrożeń technologicznych obiektów architektury przemysłowej 128

3.5.4. Strategie projektowe związane z realizacją współczesnych obiektów przemysłowych134

3.5.5. Kierunki rozwoju współczesnych obiektów przemysłowych 138

3.6. Tablica chronologiczna wybranych współczesnych obiektów charakterystycznych dla realizacji obiektów przemysłowych141

3.7. Podsumowanie ewolucji współczesnych obiektów przemysłowych (1973–2020) 152

Rozdział 4. RELACJE POMIĘDZY ROZWIĄZANIAMI WSPÓŁCZESNYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH A ROZWIĄZANIAMI OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 153

4.1. Transfer rozwiązań architektury współczesnych obiektów przemysłowych do obiektów architektury publicznej jako funkcja rozwoju systemów technicznych 153

4.1.1. Optymalizacje rozwiązań systemów fizycznych przenoszone z architektury przemysłowej do obiektów architektury użyteczności publicznej 153

4.1.2. Transfer systemów energetycznych jako wyraz rozwiązań proekologicznych 158

4.2. Transfer rozwiązań w zakresie systemów logicznych budynku ze współczesnych obiektów przemysłowych do budynków użyteczności publicznej 166

4.2.1. Integracyjność systemów budynków użyteczności publicznej 166

4.2.2. Budynki jako produkty przemysłowe 171

4.2.3. Przenoszenie strategii organizacji funkcjonalnej obiektów przemysłowych 175

4.3. Charakter współczesnego transferu rozwiązań z obiektów przemysłowych do budynków użyteczności publicznej 183

4.3.1. Transfer rozwiązań jako ekspresja postawy pragmatycznej 184

4.3.2. Transfer rozwiązań jako nośnik znaczenia 188

4.3.3. Transfer rozwiązań w kierunku odwrotnym 195

4.4. Podsumowanie wpływu rozwiązań współczesnych obiektów przemysłowych na obiekty użyteczności publicznej 196

Rozdział 5. WNIOSKI. ZMIANY PROCESU PRZENOSZENIA ROZWIĄZAŃ Z OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH DO BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W CZASIE 199

5.1. Dynamika procesu 199

5.2. Płaszczyzny transferu rozwiązań z obiektów przemysłowych do budynków użyteczności publicznej 201

5.3. Czynniki inspiracji rozwiązaniami obiektów przemysłowych jako źródeł środków wyrazu obiektów użyteczności publicznej 202

BIBLIOGRAFIA 205

Spis źródeł w sieci 208

SPIS ILUSTRACJI 210

  • Tytuł: Transfer rozwiązań. Wpływ obiektów przemysłowych na architekturę budynków użyteczności publicznej
  • Autor: Marcin Goncikowski
  • ISBN: 978-83-8156-289-8, 9788381562898
  • Data wydania: 2022-09-20
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2xbd
  • Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej