Helion


Szczegóły ebooka

O trzech stopniach, po których ku nam zstąpił Syn Boży, stawszy się człowiekiem

O trzech stopniach, po których ku nam zstąpił Syn Boży, stawszy się człowiekiem


Kazania Ks. Zygmunta Goliana, Dra św. Teologii, Proboszcza kościoła parafialnego w Wieliczce, Prałata dom. J. Świątobliwości itd. – drogocenna pamiątka jego niestrudzonej działalności kaznodziejskiej – są nacechowane gorącością ducha Bożego, zadziwiającą znajomością Pisma św. i Ojców Kościoła, Pisma św. tłumaczów, głęboką nauką, talentem inteligencji i wymowy niezrównanym, znajomością serc ludzkich.

  • Wstęp
  • I.
  • II.
  • III.