Helion


Szczegóły ebooka

Rozmyślania

Rozmyślania


‘Rozmyślania’ lub ‘Rozmyślania. Seria I’ – pisany przez całe życie, "szczelnie izolowany od ówczesnej rzeczywistości" cykl 56 wierszy filozoficzno-refleksyjnych Antoniego Langego, który ukazał się drukiem w Krakowie w 1906. Na przestrzeni lat kompozycja ‘Rozmyślań’ była różnorako określana, min. jako młodopolski odpowiednik antycznego poematu filozoficznego, pamiętnik poetycki całego pokolenia czy traktat filozoficzny zapisany językiem poezji. Głównym motywem spajającym wiersze cyklu jest przeczucie unio mystica w cierpieniu ludzkim. Jak napisała o ‘Rozmyślaniach’ Maria Podraza-Kwiatkowska, "są to proste, przejmujące wiersze o samotności człowieka, o przemijaniu, o życiu, które jest tylko przejściowym więzieniem dla duszy. Wiele z tych wierszy mówi także o śmierci: w najbardziej znanym z nich [XXXIII] podejmuje Lange koncepcję człowieka-skazańca, wprowadzając jednocześnie (...) element etyczny. Ważna to innowacja w ujęciu motywu śmierci". (za Wikipedią).

 • ROZMYŚLANIA
  • I
  • II
  • III
  • IV
  • V
  • VI
  • VII
  • VIII
  • IX
  • X
  • XI
  • XII
  • XIII
  • XIV
  • XV
  • XVI
  • XVII
  • XVIII
  • XIX
  • XX
  • XXI
  • XXII
  • XXIII
  • XXIV
  • XXV
  • XXVI
  • XXVII
  • XXVIII
  • XXIX
  • XXX
  • XXXI
  • XXXII
  • XXXIII
  • XXXIV
  • XXXV
  • XXXVI
  • XXXVII
  • XXXVIII
  • XXXIX
  • XL
  • XLI
  • XLII
  • XLIII
  • XLIV
  • XLV
  • XLVI
  • XLVII
   • 1
   • 2
  • XLVIII
  • XLIX
  • L
  • LI
  • LII
   • 1
   • 2
  • LIII
  • LIV
  • LV
  • LVI
 • NA PRZEŁOMIE STULECI
 • DEUTERONOMION
  • Prolog
  • I Płanetniki
  • II Spowiedź
  • III Ul
  • IV Artemis
  • V Cor cordium [Serce serc]
  • VI Ewolucja
  • VII Logos
  • VIII Nirwana
  • IX Arfa
  • X Lilith
  • XI Lilla
  • XII Vaisseau-fantôme [Widmowy statek]
  • XIII Upojenie
  • XIV Las
  • XV Jezioro
  • XVI Wyrwidąb i Waligóra
  • XVII Napierski
  • XVIII Wenedzi
  • XIX Atylla
  • XX Godzina
  • XXI Śmierć
  • XXII Palingeneza
  • EPILOG
   • Nieznanemu Bogu