Szczegóły ebooka

Pomiędzy malarstwem, rzeźbą a architekturą - twórczość Stefana Krygiera

Pomiędzy malarstwem, rzeźbą a architekturą - twórczość Stefana Krygiera

Joanna Matuszewska

Ebook

Książka Joanny Matuszewskiej pt. Pomiędzy malarstwem, rzeźbą i architekturą – twórczość Stefana Krygiera jest pierwszym pełnym opracowaniem dotyczącym twórczości związanego Łodzią architekta i artysty plastyka – Stefana Krygiera. Autorka skonfrontowała jego działalności z trendami artystycznymi, projektowymi i urbanistyczno-architektonicznymi obowiązującymi w latach 1947–1951 oraz 1959–1963. Monografia pokazuje, że zróżnicowana działalność Krygiera obejmuje wielu dziedzin z zakresu projektowania – architektury, urbanistyki, form tzw. małej architektury, identyfikacji wizualnej, a także twórczości malarskiej, rzeźbiarskiej oraz dydaktycznej. W pracach artysty odnaleźć można liczne inspiracje i wpływy nurtów, takich jak: kubizm, futuryzm, konstruktywizm, suprematyzm, neoplastycyzm oraz koncepcji Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro. Krygier w swojej twórczości podejmuje dialog z różnymi zjawiskami kultury. Najsilniej jednak zarysował się wpływ osobowości Władysława Strzemińskiego. Analiza dorobku Krygiera jest o tyle trudna, że jego  oryginalna twórczość i szeroka aktywność nie posiadają precedensu.

WPROWADZENIE     9
     WYKAZ SKRÓTÓW     13
I – KSZTAŁTOWANIE I ODBIÓR PRZESTRZENI. PERCEPCJA PRZESTRZENI NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI STEFANA KRYGIERA     16
     OBLICZA PRZESTRZENI     6
     POSTRZEGANIE PRZESTRZENI     27
         GRADIENT     33
         FIGURA – TŁO     38
         JASNOŚĆ I TEMPERATURA BARWY     39
         PRZEZROCZYSTOŚĆ     44
II – PRZESTRZEŃ W SZTUCE. KONTEKSTY W TWÓRCZOŚCI STEFANA KRYGIERA     48
     MALARSTWO     49
     POLSKA NA STYLISTYCZNYM ROZDROŻU     49
     „WIERNOŚĆ PRZEZ NIEWIERNOŚĆ” (UCZEŃ WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO)     54
     INSPIRACJE I ASOCJACJE     71
          EGIPT     72
          PEREPEKTYWA RENESANSOWA     75
          GŁĘBIA KOMPOZYCJI W BAROKU     77
          KUBISTYCZNA CZASOPRZESTRZEŃ     79
          KONTYNUACJA IDEI – GRUPA ST-53     83
     FORMY RZEŹBIARSKIE     90
     KOLINEACJE, KONFLIKTY, OŚRODEK KONDENSACJI FORMY     94
     PLENERY     101
     IDENTYFIKACJA WIZUALNA I MAŁA ARCHITEKTURA     103
          TOŻSAMOŚĆ OSIEDLI MIESZKANIOWYCH     103
          MAŁA ARCHITEKTURA     104
          RZEŹBA I ARCHITEKTURA POMNIKÓW     107
     ARCHITEKTURA I URBANISTYKA     112
     SYNESTEZJA SZTUK     112
     INTEGRACJA SZTUKI Z ARCHITEKTURĄ – IDENTYFIKACJA WIZUALNA     113
     ARCHITEKTURA – KU FORMIE OTWARTEJ     118
     POLSKA – FUZJA NAPŁYWAJĄCYCH IDEI     120
     WIZJE ARCHITEKTONICZNE     123
     PROJEKTY I REALIZACJE KRYGIERA     126
          OBIEKTY OŚRODKÓW AKADEMICKICH     128
          OBIEKTY KULTURY     142
          POZOSTAŁE     147
          PLASTYKA I ARCHITEKTURA ULICY PIOTRKOWSKIEJ W ŁODZI     157
          URBANISTYKA OSIEDLI MIESZKANIOWYCH     159
               OSIEDLE PRZY AL. ANSTADTA     164
               OSIEDLE WIERZBOWA     164
               OSIEDLE OBYWATELSKA I     167
               OSIEDLE DOŁY     169
               OSIEDLE WOJSK LOTNICZYCH W ŁASKU     172
III – STEFAN KRYGIER – PEDAGOG     175
     PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA SZTUK PLASTYCZNYCH W ŁODZI     176
          KOSTIUMOGRAFIA     177
          GRAFIKA ŻURNALOWA     178
          ROZWÓJ FORM PRZESTRZENNYCH     179
          PROJEKTOWANIE GRAFICZNE     181
          PRACOWNIA OPAKOWAŃ     184
     POLITECHNIKA ŁÓDZKA     185
          ELEMENTY KOMPOZYCJI PLASTYCZNEJ     185
          PRACOWNIA RZEŹBY I MODELOWANIA     188
ZAKOŃCZENIE     191
STRESZCZENIA     195
KALENDARIUM ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI     201
ZESTAWIENIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ DYDAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STEFANA KRYGIERA     208
ŹRÓDŁA ILUSTRACJI I SPIS SCHEMATÓW     251
BIBLIOGRAFIA     253

  • Tytuł: Pomiędzy malarstwem, rzeźbą a architekturą - twórczość Stefana Krygiera
  • Autor: Joanna Matuszewska
  • ISBN: 978-83-66287-89-1, 9788366287891
  • Data wydania: 2022-10-18
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_2yjs
  • Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej