Helion


Szczegóły ebooka

 
Instrukcja naliczania dodatku stażowego

Instrukcja naliczania dodatku stażowego


Dodatek stażowy zwany jest również dodatkiem za wysługę lat lub dodatkiem za wieloletnią pracę. Przysługuje on pracownikom po przepracowaniu określonego stażu pracy i co do zasady zwiększany jest wraz z upływem okresu zatrudnienia. Dodatek stażowy obowiązkowo przysługuje pracownikom jednostek budżetowych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie,aby pozostali pracodawcy wprowadzili ten składnik wynagrodzenia w stosunku do swoich pracowników. Sprawdź, jak naliczać ten składnik wynagrodzenia.