Helion


Szczegóły ebooka

 
Instrukcja naliczania zasiłku chorobowego ubezpieczonym niebędącym pracownikami

Instrukcja naliczania zasiłku chorobowego ubezpieczonym niebędącym pracownikami


Osobom, które nie są pracownikami, zasiłek chorobowy przysługuje w razie niezdolności do pracy z powodu choroby, która musi być potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez lekarza. Takim ubezpieczonym zasiłek chorobowy przysługuje wówczas od 1. dnia niezdolności do pracy. Sprawdź, kiedy osoba niebędąca pracownikiem otrzyma zasiłek chorobowy. Dowiedz się, co o powinien sprawdzić płatnik składek przed przystąpieniem do naliczania wysokości zasiłku