Helion


Szczegóły ebooka

Edukacja sześciolatka

Edukacja sześciolatka


Publikacja w swoisty sposób włącza się w dyskusję na temat edukacji sześciolatka, nie narzucając określonej wizji rzeczywistości szkolnej, ale zachęcając do krytycznej refleksji, poprzez szerokie spectrum odniesień do najnowszych teorii pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych, ukazanie przykładów zastosowania wyników badań i dyskusji naukowych w praktyce, a także dylematów i wyzwań stojących przed nauczycielami, którzy chcą sprostać wyzwaniom nowoczesnego kształcenia dzieci. Spektrum poruszanych wątków jest szerokie, w tomie pomieszczono między innymi analizy dotyczące: regulacji prawnych w kwestii obowiązku szkolnego w polskim systemie oświatowym; europejskiego kontekstu edukacji małych dzieci; potencjału współczesnych uczniów w wieku wczesnoszkolnym i ich partycypacji we własnym uczeniu się; czynników warunkujących dobrą edukację dzieci sześcioletnich; włączania niepełnosprawnych sześciolatków do edukacji w szkołach powszechnych i inne

Wstęp

Anna Koper, Agnieszka Weiner
Sześciolatek w przedszkolu i szkole – zmiany regulacji dotyczących
obowiązku szkolnego w polskim systemie oświatowym w latach 1919–2016
Six-year-olds in kindergartens and schools – changes in the regulations on compulsory
schooling in the Polish educational system in the years 1919–2016

Irena Adamek
Sześciolatek w (p)rogach szkoły. Między młotem a kowadłem –
sześciolatek w szkole, czy przedszkolu?
A six-year-old at school’s doorstep. Between a rock and a hard place a six-year-old
in school or kindergarten?

Józefa Bałachowicz
Sześciolatek w szkole – badacz, myśliciel i członek społeczności umysłów
A six year old child in school – researcher, thinker, and member of the community
of minds

Małgorzata Suświłło
Sześciolatki w szkole – dylematy i determinanty edukacji
Six –year- olds at school – dilemmas and determining factors of education

Marzenna Magda Adamowicz
Czy są gotowi do szkoły? O biopsychicznych i rodzinnych uwarunkowaniach
podjęcia obowiązku szkolnego przez sześciolatki
Whether they are ready for the school? What about biopsychic and family
conditions of school child’s obligation

Małgorzata Artymiak, Marta Pawelec
Diagnoza gotowości szkolnej w perspektywie modelu interakcyjnego
Diagnosis of school readiness in the perspective of an interactive model

Ewa Skrzetuska
Włączenie dziecka niepełnosprawnego do grupy szkolnej
Inclusion of a disabled child into a school group

Elżbieta Zyzik
Kompetencje nauczyciela dzieci sześcioletnich
Competence of a six-year-old child teacher

Justyna Sala-Suszyńska
Sześciolatek na lekcji języka obcego
Six-year-old in foreign language lessons 

Mirosława Parlak, Ružena Tomkuliaková
Rozwijanie kompetencji językowych dzieci bilingwalnych rozpoczynających
naukę w szkole
Developing the language competence of bilingual children starting school

Lidia Kęska
Reform 97 w Norwegii
„Reform 97” in Norway