Helion


Szczegóły ebooka

 
Laboratorium mechaniki płynów

Laboratorium mechaniki płynów


Laboratorium mechaniki płynów

Spis oznaczeń 7

1. BADANIE ROZKŁADU PRĘDKOŚCI POWIETRZA W PRZEWODZIE O PRZEKROJU ZAMKNIĘTYM (Piotr Tarnawski) 9

1.1. Wstęp 9

1.2. Opis zjawisk fizycznych 9

1.2.1. Rurki spiętrzające 9

1.2.2. Zwężki 10

1.2.3. Anemometry 11

1.3. Opis stanowiska badawczego 12

1.4. Metoda i przebieg pomiarów 12

1.5. Opracowanie wyników pomiarów 13

1.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 14

Literatura 14

2. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU CZOŁOWEGO BRYŁ W POWIETRZU (Piotr Tarnawski) 15

2.1. Wstęp 15

2.2. Opis zjawisk fizycznych 15

2.3. Opis stanowiska badawczego 18

2.4. Metoda i przebieg pomiarów 19

2.5. Opracowanie wyników pomiarów 19

2.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 20

Literatura 20

3. KAWITACJA W PRZEWĘŻENIU RUROCIĄGU (Sebastian Bąk) 21

3.1. Wstęp 21

3.2. Budowa i działanie stanowiska badawczego 26

3.3. Metoda pomiarów 27

3.4. Opracowanie wyników pomiarów 28

3.5. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 28

Literatura 28

4. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA STRAT MIEJSCOWYCH ORAZ LINII CIŚNIEŃ W RUROCIĄGU (Jarosław Kuśmierczyk) 30

4.1. Wstęp 30

4.2. Budowa i działanie stanowiska badawczego 36

4.3. Metoda pomiarów 37

4.4. Opracowanie wyników pomiarów 37

4.5. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 38

Literatura 38

5. POMIAR REAKCJI STRUMIENIA CIECZY (Lech Knap) 39

5.1. Wstęp 39

5.2. Opis zjawisk fizycznych 39

5.3. Opis stanowiska badawczego 42

5.4. Metoda i przebieg pomiarów 43

5.5. Opracowanie wyników pomiarów 44

5.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 45

Literatura 46

6. BADANIE ZMIAN LEPKOŚCI CIECZY W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY (Michał Makowski) 47

6.1. Wstęp 47

6.2. Cel badań 52

6.3. Budowa i działanie stanowiska badawczego 52

6.4. Metoda pomiarów 55

6.5. Opracowanie wyników pomiarów 56

6.6. Zagadnienia dotyczące tematu ćwiczenia 59

Literatura 59