Szczegóły ebooka

Polisy komunikacyjne dla początkujących

Polisy komunikacyjne dla początkujących

Zbigniew Wolski

Ebook

Czasy, w których podstawowym kryterium w ocenie atrakcyjności polisy komunikacyjnej była jedynie cena, bezpowrotnie odeszły. Sprawa jest obecnie bardziej złożona, ale za to klient zyskuje lepszą obsługę. Przede wszystkim nie jesteśmy już pozostawieni sami sobie, gdy zachodzi konieczność kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy kolizji, w której ucierpiał nasz samochód. Ubezpieczalnie mogą rywalizować na rynku, nie poprzestając tylko na etapie sprzedaży.

Gdy mówimy o ubezpieczeniu komunikacyjnym, mamy na myśli najczęściej ubezpieczenie OC, ale jest przecież również AUTO CASCO. Możemy także niezależnie ubezpieczyć w naszym samochodzie szyby, opony, wreszcie nas samych, dzięki ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Trzeba pamiętać, że dzisiaj już w sumie nie wypada wybierać się w podróż bez odpowiedniego dla nas pakietu assistance.

Polisa OC jest obowiązkowa dla wszystkich posiadaczy pojazdów samochodowych. Bardzo ważne jest, aby znać swoje prawa i obowiązki, jeśli sprzedajemy lub kupujemy samochód. Nasze zaniedbanie w tym zakresie może być dla nas bardzo kosztowne, a przecież tak niewiele potrzeba, aby zadbać o nasze interesy.

 • Rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych
  • Polisa OC
  • OC motocykla
  • OC na przyczepę
  • Polisa AC
  • AC KlasykI
  • Pakiet assistance przy polisach komunikacyjnych
  • Ubezpieczenie NNW
  • Ubezpieczenie szyb
  • Ubezpieczenie opon
  • Zielona Karta
  • Ochrona zniżek
  • Zniżki i zwyżki ceny na polisach komunikacyjnych
  • Ubezpieczający i ubezpieczony na polisie komunikacyjnej
  • Ubezpieczenie floty pojazdów
 • Likwidacja szkód
  • Wypadek i co dalej?
  • Jak naprawić samochód po wypadku?
  • Jak skorzystać z pakietu assistance?
  • Szkoda całkowita na pojeździe
  • Udział własny w likwidacji szkód z AC
  • Likwidacja szkody kradzieżowej
  • Amortyzacja wartości części przy likwidacji szkody z AC
  • Rażące niedbalstwo przy likwidacji szkody z AC
  • Regres ubezpieczeniowy
  • Szkody osobowe
 • Sprzedaż lub kupno samochodu z polisą
  • Obowiązkowy podatek od czynności cywilnoprawnych
  • Kary z UFG za brak polisy OC
  • Automatyczne wznowienie polis OC
  • Zbycie pojazdu z aktywną polisą komunikacyjną
  • Rekalkulacja polisy dla nabywcy
  • Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia
  • Cesja na polisie
  • CEPiK
  • Czasowe wyrejestrowanie pojazdu, a polisa OC
  • Złomowanie pojazdu
  • Pojazd zabytkowy
 • Kilka zdań o autorze
 • Tytuł: Polisy komunikacyjne dla początkujących
 • Autor: Zbigniew Wolski
 • ISBN: 978-83-8166-336-6, 9788381663366
 • Data wydania: 2023-01-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_31nt
 • Wydawca: E-bookowo