Helion


Szczegóły ebooka

 
Tysiąc lat radości i trosk. Wspomnienia

Tysiąc lat radości i trosk. Wspomnienia


W dniu, w którym chciał wyjechać z Chin, Ai Weiwei został zatrzymany przez tajną policję. Podczas trzymiesięcznego pobytu w areszcie uświadomił sobie, jak niewiele wie o losach swojego ojca, Ai Qinga, niepokornego poety, uznanego w czasie rewolucji kulturalnej za wroga ludu. Tak zrodziła się książka będąca piękną, intymną opowieścią o dwóch artystach poszukujących wolności i ich relacjach z opresyjnym reżimem.

Śledząc życie Ai Qinga, przenosimy się z Chin początku XX wieku do Paryża, gdzie w latach 1929–1932 zafascynował się surrealizmem i poezją Majakowskiego, a potem do Szanghaju, gdzie trafił do więzienia za lewicowe zaangażowanie. Obserwujemy jego pierwsze sukcesy literackie, życie w Wuhanie podczas oblężenia miasta przez japońskie wojsko, kontakty z Mao, udział w budowie komunistycznego państwa i wreszcie zsyłkę do kolonii karnej, do której trafił – z dziesięcioletnim wtedy synem – jako „prawicowy reakcjonista”.

Przyglądamy się także losom samego Ai Weiweia – dzieciństwu, które przeżył w biedzie w Małej Syberii, młodości w Pekinie w czasach politycznej odwilży i pierwszym artystycznym próbom, które nie zawsze spotykały się z aprobatą krytyki. Poznajemy źródła jego inspiracji i motywacje stojące za  najbardziej znanymi dziełami, choćby takimi jak Ziarna słonecznika w Tate, projekt stadionu w Pekinie czy pracy odtwarzającej zdjęcie wyrzuconego na brzeg ciała małego Alana Kurdiego.

W tekst książki wkomponowane są wiersze Ai Qinga w przekładzie Katarzyny Sarek oraz rysunki samego Ai Weiweia.

 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Motto
 • Dedykacja
 • Roz­dział 1: Przej­rzy­sta noc
 • Roz­dział 2: Ser­ca pło­ną
 • Roz­dział 3: Śnieg pa­da na chiń­ską zie­mię
 • Roz­dział 4: W stro­nę słoń­ca
 • Roz­dział 5: No­wa epo­ka
 • Roz­dział 6: Sen ogrod­ni­ka
 • Roz­dział 7: Z da­le­kie­go pół­noc­ne­go wscho­du na da­le­ki pół­noc­ny za­chód
 • Roz­dział 8: Świat na­le­ży do was
 • Roz­dział 9: My­śli swo­bod­niej­sze od wia­tru
 • Roz­dział 10: De­mo­kra­cja czy dyk­ta­tu­ra?
 • Roz­dział 11: New York, New York
 • Roz­dział 12: Per­spek­ty­wa
 • Roz­dział 13: FA­KE De­sign
 • Roz­dział 14: Baśń
 • Roz­dział 15: Śledz­two Oby­wa­tel­skie
 • Roz­dział 16: Za­kłó­ca­nie spo­ko­ju
 • Roz­dział 17: Uczta Kra­bo­wa
 • Roz­dział 18: Osiem­dzie­siąt je­den dni
 • Roz­dział 19: Żyć naj­le­piej jak moż­na
 • Posłowie
 • Podziękowania
 • Opi­sy ilu­stra­cji
 • Fotografie
 • Strona redakcyjna