Helion


Szczegóły ebooka

Himmler. Buchalter śmierci

Himmler. Buchalter śmierci


Biografia jednej z najbardziej przerażających, a jednocześnie najbardziej tajemniczych postaci hitlerowskiego imperium. 

Jak to możliwe, że wywodzący się z katolickiej rodziny niepozorny i zakompleksiony człowiek zmienił się w monstrum odpowiedzialne za zagładę niezliczonych ludzkich istnień? Jak to możliwe, że ktoś o tak banalnej osobowości jak Himmler rozszerzał zakres swojej władzy, począwszy od SS, przez Gestapo i policję, aż do stanowiska ministra spraw wewnętrznych i dowódcy armii, z morderczą precyzją planując kolejne zbrodnie na niewyobrażalną skalę? 

W pierwszej tak obszernej i szczegółowej biografii Heinricha Himmlera wybitny niemiecki historyk Peter Longerich mierzy się z tymi pytaniami, odtwarzając dzięki przenikliwej analizie wierny portret psychologiczny jednego z największych zbrodniarzy wszech czasów. Autor wykracza poza utarty schemat biografii politycznej i uwzględnia całe życie Himmlera i różne sfery jego aktywności, w tym również te pozapolityczne. Tak wszechstronne podejście pozwala zrekonstruować rozwój osobowości Himmlera, poznać zasadnicze cechy jego charakteru i typowe wzorce zachowań w latach kształtowania się jego osobowości, postaw życiowych, czyli na początku kariery politycznej, a to z kolei rzuca światło na jego późniejsze życie.

W tle tej niebywale szczegółowej biografii pojawia się niezwykłe i jakże ważne dla Europy i świata pierwsze półwiecze XX wieku. Tyle że zamienione przez Heinricha Himmlera w buchalterię śmierci wykazy, plany, wykresy. I fantazje. Od nowej, antychrześcijańskiej religii, przez ideał teutońskiej rasy, przestrzeń życiową na Wschodzie, po plany komór gazowych i krematoriów. Rejestry wymordowanych narodów i ras. Nieludzki cynizm i chłód Odkrywamy świat o wiele straszniejszy niż bitewne pola, bo pokazujący, jak w zaciszu gabinetów, w pochyleniu nad książkami rodzi się nikczemna kreatura gorsza być może od Hitlera.

Biografia jednej z najpodlejszych istot, jakie kiedykolwiek chodziły po ziemi przemyślana, wnikliwa i niemal niewyobrażalnie wyczerpująca.

Washington Post

Peter Longerich (ur. 1955) jeden z najwybitniejszych współczesnych historyków. Specjalizuje się w tematyce związanej z Holokaustem. Ukończył Uniwersytet w Monachium, pracował w monachijskim Instytucie Historii Współczesnej (Institut für Zeitgeschichte), Instytucie Fritza Bauera (Fritz Bauer Institut) we Frankfurcie nad Menem oraz w Centrum Studiów nad Holokaustem Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie (The Center or Advanced Holocaust Studies Holocaust Memorial Museum). Jest również profesorem Royal Holloway and Bedford New College Uniwersytetu Londyńskiego oraz dyrektorem Centrum Badań Holokaustu i historii XX wieku (Research Centre for the Holocaust and Twentieth-Century History) tej uczelni.

 • Prolog
 • CZĘŚĆ I. NAJWCZEŚNIEJSZE LATA
  • I. Dzieciństwo i młodość
   • Rodzina Himmlerów i ich syn Heinrich
   • Młodość w czasie wojny
   • Heinrich żołnierz
  • II. Student nauk rolniczych
   • Początkowe trudności
   • Pierwszy semestr w Monachium
   • Rozdarcie i zamęt w sercu
   • Pokłosie lektur
   • Doświadczenie w pracy na roli
  • III. Zmagania i rezygnacja
   • Muszę walczyć: młody Himmler i płeć przeciwna
   • Frustracja
   • Studenckie dni dobiegają kresu
   • Upolitycznienie
   • Droga do puczu Hitlera
  • IV. Nowy początek w Dolnej Bawarii
   • Kryzys
   • W poszukiwaniu światopoglądu
   • Wiejski agitator
  • V. Funkcjonariusz partyjny
   • Ekspert NSDAP do spraw rolnictwa i członek Związku Artamanów
   • Od samotnego lancknechta do męża i ojca
   • Awans na szefa SS
  • VI. Reichsführer SS
   • SA i SS
   • Struktura i przyszłe zadania SS
   • Kadra kierownicza Himmlera
   • Droga do organizacji masowej
   • Himmler i koniec republiki
 • CZĘŚĆ II. W TRZECIEJ RZESZY
  • VII. Przejęcie policji politycznej
   • Bawaria jako odskocznia
   • Od kraju do kraju
   • Walka o kontrolę nad pruskim Gestapo
   • 30 czerwca i jego konsekwencje
   • Nieudany pucz w Wiedniu
  • VIII. Od inspektora pruskiego Gestapo do szefa policji niemieckiej
   • Uzbrojone SS
   • Centralizacja i unifikacja systemu obozów koncentracyjnych
   • Pewny siebie szef Gestapo
   • Gestapo i SD
   • Gestapo i Reichswehra
   • Areszt zapobiegawczy i Gestapo
   • Himmler stawia na swoim
   • Przemiany naszej walki
  • IX. Oddziały ochrony państwa
   • Gestapo i SD
   • Masoni
   • Żydzi
   • Kościoły
   • Policja kryminalna
   • Walka z aborcją i homoseksualizmem
   • Policja porządkowa
   • Rozbudowa systemu obozów koncentracyjnych
   • Rozbudowa jednostek zbrojnych
   • Połączenie SS i policji
 • CZĘŚĆ III. ZAKON
  • X. Ideologia i kult religijny
   • Rodzący się konflikt z Azją
   • Pokonanie chrześcijaństwa
   • Kult Teutonów
   • Ahnenerbe (Dziedzictwo Przodków)
   • W sekrecie
   • Symbole, święta, rytuały
   • Miejsca
  • XI. Przywódczy styl Himmlera
   • Rekrutacja i przebieg kariery członków SS
   • Cnoty SS
   • Indoktrynacja
  • XII. Himmler jako wychowawca
   • Wady i niedociągnięcia
   • Schorowani oficerowie SS
   • Troskliwa surowość Himmlera
   • Kary powinny być nieliczne, ale prawiedliwe i surowe
   • Gorliwi kaci: trzy przypadki
  • XIII. Rodzina SS
   • Wydawanie zgody na małżeństwo
   • Himmler bada i podejmuje decyzje
   • Himmler interweniuje
   • Dzieci pozamałżeńskie
   • Rozwód, cudzołóstwo, ponowne małżeństwo
   • Rozkaz o małżeństwie i liczba dzieci
 • CZĘŚĆ IV. WOJNA: AMBICJA I ROZCZAROWANIE
  • XIV. Przygotowania wojenne i ekspansja
   • Przejęcie polityki etnicznej
   • Kryzys Blomberga-Fritscha
   • Anszlus Austrii
   • Operacje w Kraju Sudeckim
   • Pogrom
   • Wkroczenie do Pragi
   • Ożywienie polityki osadnictwa
   • Himmler rozstaje się z Darrém
   • Tyrol Południowy i Protektorat
  • XV. Wojna i osadnictwo w Polsce
   • SS na wojnie
   • Zastrzelić na miejscu
   • Komisarz Rzeszy do spraw Umacniania Niemczyzny
  • XVI. Nowy porządek rasowy
   • Początek prześladowań Żydów w Polsce
   • Germanizacja na terenach anektowanych
   • Volkslista i regermanizacja
   • Emigracja Żydów
   • Rewizja polityki etnicznej w dawnej Czechosłowacji
   • Przesiedlenie mieszkańców Tyrolu Południowego
   • Reichsführer w defensywie
   • Zmiana w prywatnym życiu Himmlera
  • XVII. Represje w Rzeszy
   • Gestapo
   • Kripo
   • Obozy koncentracyjne (kacety) i stworzenie imperium biznesowego SS
   • Policja i SS zyskują własny system sądownictwa
  • XVIII. Przesuwające się granice: rok 1940
   • Ochotnicy w Waffen-SS
   • Himmler próbuje polityki zagranicznej
   • Rozszerzenie prześladowań Żydów
 • CZĘŚĆ V. WIELKA RZESZA GERMAŃSKA: PRZESTRZEŃ ŻYCIOWA I MORDY ETNICZNE
  • XIX. Ideologiczna wojna na wyniszczenie
   • Przygotowania
   • Faza I: Egzekucje żydowskich mężczyzn
   • Sprawy policji i politycznego bezpieczeństwa?
   • Faza II: kobiety i dzieci
  • XX. Od masowych mordów do ostatecznego rozwiązania
  • XXI. Wymordowanie europejskich Żydów
   • Eksterminacja przez pracę
   • Punkty zwrotne wiosna 1942 roku
   • Zamach na Heydricha
   • Po zamachu: Himmler uruchamia ogólnoeuropejski program eksterminacji
  • XXII. Polityka osiedleńcza i selekcja rasowa
   • Protektorat Czech i Moraw
   • Generalne Gubernatorstwo
   • Związek Sowiecki
   • Francja
   • Zakaz małżeństw i germanizacja w Rzeszy
   • Konfiskata dzieci
   • Badania rasowe: metodologiczna arbitralność
  • XXIII. Żelazne prawo przynależności etnicznej: rekrutacja do Waffen-SS
   • Legiony narodowe
   • Ochotnicy germańscy
   • Niemcy etniczni (Volksdeutsche)
  • XXIV. Ogólnoeuropejska strefa terroru
   • Zwalczanie partyzantki i represje na terenach okupowanych
   • Fiasko zbrojeniowego koncernu SS
   • Terror wewnętrzny
   • Himmler i Wielka Rzesza Germańska: rekapitulacja
 • CZĘŚĆ VI. STOPNIOWY UPADEK
  • XXV. Zwrot w wojnie nowa szansa?
   • Operacja karna w Marsylii
   • Ruch oporu w Europie
   • Nasilenie prześladowań Żydów
   • Polityka wobec Cyganów
   • Więcej ludzi dla Waffen-SS
   • Himmler ministrem spraw wewnętrznych Rzeszy
   • SS i przemysł zbrojeniowy
   • Załamanie się Włoch i wynikające z tego konsekwencje
  • XXVI. Upadek
   • Himmler obejmuje dowództwo Armii Rezerwowej
   • Terror i masowe mordy do samego końca
   • Wreszcie dowódca wojskowy
   • Pokojowe balony próbne?
   • Ucieczka
 • Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Źródła
 • Słownik terminów
 • Skróty
 • Podziękowania