Szczegóły ebooka

Wszechświaty równoległe

Wszechświaty równoległe

Michio Kaku

Ebook

Czy istnieją wyższe wymiary czasoprzestrzeni? Czy czarne dziury są bramą do innych wszechświatów? Czy możliwe jest zbudowanie machiny czasu? Czy cywilizacja ludzka będzie zdolna przenieść się do wszechświata równoległego, gdy znany nam Wszechświat będzie umierał? Michio Kaku rozważa wszystkie te kwestie, opierając się na osiągnięciach współczesnej kosmologii. Snuje swe futurystyczne rozważania i dokonuje jednocześnie wspaniałego przeglądu współczesnej fizyki kwantowej. W sposób klarowny i przejrzysty przedstawia podstawowe fakty z teorii strun, teorii inflacji, teorii Wielkiego Wybuchu, teorii grawitacji oraz najnowsze odkrycia astronomii obserwacyjnej. Warto sięgnąć po tę książkę, gdyż jej lektura to cudowna podróż, z przewodnikiem-znawcą przedmiotu, po Wszechświecie, którego zrozumienie zmusza nas, byśmy sięgali do granic wyobraźni powiedział Brian Greene, profesor fizyki teoretycznej, autor Struktury kosmosu i Piękna Wszechświata.

Michio Kaku - absolwent Harvard University, profesor fizyki teoretycznej na City University of New York (CUNY) oraz wspaniały popularyzator nauki jest także autorem znanych polskiemu czytelnikowi książek: Hiperprzestrzeń (1996, 2005) oraz Wizje (2000).

 • Podziękowania
 • Przedmowa
 • CZĘŚĆ PIERWSZA. Wszechświat
  • ROZDZIAŁ 1. Portret Wszechświata z czasów młodości
   • Satelita WMAP
   • Wiek Wszechświata
   • Inflacja
   • Multiwszechświat
   • M-teoria i jedenasty wymiar
   • Koniec Wszechświata
   • Ucieczka w hiperprzestrzeń
  • ROZDZIAŁ 2. Paradoksalny Wszechświat
   • Paradoks Bentleya
   • Paradoks Olbersa
   • Einstein buntownik
   • Paradoksy względności
   • Siła jako zakrzywienie przestrzeni
   • Narodziny kosmologii
   • Przyszłość Wszechświata
  • ROZDZIAŁ 3. Wielki Wybuch
   • Edwin Hubble, astronom arystokrata
   • Efekt Dopplera i rozszerzający się Wszechświat
   • Prawo Hubblea
   • Wielki Wybuch
   • George Gamow, kosmiczny żartowniś
   • Jądrowa kuchnia Wszechświata
   • Mikrofalowe promieniowanie tła
   • Fred Hoyle, przeciwnik
   • Teoria stanu stacjonarnego
   • Wykłady dla BBC
   • Gwiezdna nukleosynteza
   • Dowody przeciwko teorii stanu stacjonarnego
   • Jak powstają gwiazdy
   • Ptasie odchody i Wielki Wybuch
   • Osobiste wstrząsy spowodowane Wielkim Wybuchem
   • Omega i ciemna materia
   • Satelita COBE
  • ROZDZIAŁ 4. Inflacja i wszechświaty równoległe
   • Narodziny inflacji
   • Poszukiwanie unifikacji
   • Unifikacja w Wielkim Wybuchu
   • Fałszywa próżnia
   • Problem monopoli
   • Problem płaskości
   • Problem horyzontu
   • Reakcja na inflację
   • Inflacja chaotyczna i wszechświaty równoległe
   • Wszechświat z niczego
   • Jak mogłyby wyglądać inne wszechświaty?
   • Łamanie symetrii
   • Symetria w Modelu Standardowym
   • Sprawdzalne przewidywania
   • Supernowe powrót Lambdy
   • Fazy Wszechświata
   • Przyszłość
 • CZĘŚĆ DRUGA. Multiwszechświat
  • ROZDZIAŁ 5. Portale międzywymiarowe i podróże w czasie
   • Czarne dziury
   • Most EinsteinaRosena
   • Wirujące czarne dziury
   • Obserwacje czarnych dziur
   • Błyski promieniowania gamma
   • Wehikuł czasu Van Stockuma
   • Wszechświat Gödla
   • Wehikuł czasu Thornea
   • Problemy z ujemną energią
   • Wszechświat w twoim pokoju
   • Wehikuł czasu Gotta
   • Paradoksy czasowe
  • ROZDZIAŁ 6. Równoległe wszechświaty kwantowe
   • Strefa mroku
   • Potężny umysł: John Wheeler
   • Determinizm czy nieoznaczoność?
   • Drzewa w lesie
   • Problem z kotem
   • Bomba
   • Sumowanie po trajektoriach
   • Przyjaciel Wignera
   • Dekoherencja
   • Wielość światów
   • Z bitu byt
   • Obliczenia kwantowe i teleportacja
   • Kwantowa teleportacja
   • Funkcja falowa Wszechświata
  • ROZDZIAŁ 7. M-teoria: matka wszystkich strun
   • M-teoria
   • Historia teorii strun
   • Dziesięć wymiarów
   • Moda na struny
   • Kosmiczna muzyka
   • Problemy w hiperprzestrzeni
   • Dlaczego struny?
   • Supersymetria
   • Wyprowadzenie Modelu Standardowego
   • M-teoria
   • Tajemnica supergrawitacji
   • Jedenasty wymiar
   • Świat bran
   • Dualność
   • Lisa Randall
   • Zderzające się wszechświaty
   • Miniaturowe czarne dziury
   • Czarne dziury i paradoks informacyjny
   • Wszechświat holograficzny
   • Czy Wszechświat jest programem komputerowym?
   • Koniec?
  • ROZDZIAŁ 8. Wszechświat według projektu?
   • Kosmiczne przypadki
   • Zasada antropiczna
   • Multiwszechświat
   • Ewolucja wszechświatów
  • ROZDZIAŁ 9. W poszukiwaniu echa jedenastego wymiaru
   • GPS i teoria względności
   • Detektory fal grawitacyjnych
   • Detektor fal grawitacyjnych LIGO
   • Detektor fal grawitacyjnych LISA
   • Soczewki i pierścienie Einsteina
   • Ciemna materia w twoim pokoju
   • Supersymetryczna ciemna materia
   • Przegląd nieba im. Sloana
   • Uwzględnienie fluktuacji termicznych
   • Łączenie radioteleskopów
   • Pomiar jedenastego wymiaru
   • Wielki Zderzacz Hadronów
   • Miniaturowe akceleratory
   • Przyszłość
 • CZĘŚĆ TRZECIA. Ucieczka w hiperprzestrzeń
  • ROZDZIAŁ 10. Koniec wszystkiego
   • Trzy prawa termodynamiki
   • Wielki Kolaps
   • Pięć etapów w historii Wszechświata
    • Etap 1: era pierwotna
    • Etap 2: era gwiazdowa
    • Etap 3: era degeneracji
    • Etap 4: era czarnych dziur
    • Etap 5: era ciemności
   • Czy inteligencja przetrwa?
   • Opuszczając Wszechświat
  • ROZDZIAŁ 11. Ucieczka z Wszechświata
   • Cywilizacje typu I, II i III
   • Cywilizacja typu I
   • Cywilizacja typu II
   • Cywilizacja typu III
   • Cywilizacja typu IV
   • Klasyfikacja informacji
   • Typy A do Z
   • Krok pierwszy: Stwórz i przetestuj teorię wszystkiego
   • Krok drugi: Znajdź występujące naturalnie tunele czasoprzestrzenne i białe dziury
   • Krok trzeci: Prześlij sondy przez czarną dziurę
   • Krok czwarty: Skonstruuj czarną dziurę w zwolnionym tempie
   • Krok piąty: Stwórz wszechświat potomny
   • Krok szósty: Zbuduj olbrzymie zderzacze
   • Krok siódmy: Wykorzystaj mechanizm implozji
   • Krok ósmy: Zbuduj napęd czasoprzestrzenny
   • Krok dziewiąty: Wykorzystaj ujemną energię stanów ścieśnionych
   • Krok dziesiąty: Czekaj na przejście kwantowe
   • Krok jedenasty: Ostatnia deska ratunku
  • ROZDZIAŁ 12. Dalej niż multiwszechświat
   • Perspektywa historyczna
   • Zasada kopernikańska a zasada antropiczna
   • Sens kwantowy
   • Sens w multiwszechświecie
   • Co fizycy myślą o sensie Wszechświata
   • Nasz własny sens
   • Przejście do cywilizacji typu I
 • Słownik
 • Literatura uzupełniająca
 • Tytuł: Wszechświaty równoległe
 • Autor: Michio Kaku
 • ISBN: 9788379618927, 9788379618927
 • Data wydania: 2014-10-09
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_36ii
 • Wydawca: Prószyński Media