Szczegóły ebooka

Mechanika kwantowa. Teoretyczne minimum

Mechanika kwantowa. Teoretyczne minimum

Leonard Susskind

Ebook

Drugi tom serii autorstwa Leonarda Susskinda. Pierwszy, Teoretyczne minimum, dotyczył mechaniki klasycznej. Mechanika kwantowa. Teoretyczne minimum to książka dla wszystkich, którzy kiedykolwiek zastanawiali się nad tym, jak bardzo niezrozumiała jest mechanika kwantowa. Autor dostarcza narzędzi, które nie tylko umożliwiają zapoznanie się ze sposobem myślenia fizyków o mechanice kwantowej, lecz także dają praktyczną podstawę, by o własnych siłach pogłębiać wiedzę i poszerzać umiejętności. A wszystko to z charakterystyczną dla Leonarda Susskinda lekkością, błyskotliwością i poczuciem humoru! 

To właśnie prawdziwa mechanika kwantowa. Leonard Susskind wyjaśnia najbardziej skomplikowane aspekty naszej rzeczywistości z zachwycającą jasnością. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób fizycy myślą o świecie, ta książka stanowi najlepszy początek.

Sean Carroll, fizyk, autor Cząstki na końcu Wszechświata  

i Stąd do wieczności i z powrotem 

Leonard Susskind  profesor fizyki teoretycznej katedry im. Felixa Blocha w Stanford University, jeden z twórców teorii strun. Susskind jest członkiem Academy of Sciences oraz American Academy of Arts and Sciences, a także laureatem licznych nagród, w tym przyznawanej przez American Institute of Physics nagrody dla autorów najlepszych publikacji popularnonaukowych. Autor Kosmicznego krajobrazu, Bitwy o czarne dziury i Teoretycznego minimum. 

Art Friedman  inżynier oprogramowania i wieczny student fizyki, słuchacz wykładów Leonarda Susskinda.

 • PRZEDMOWA
 • PROLOG
  • PROFESOR I SKRZYPEK WCHODZĄ DO BARU
  • CO ZE SOBĄ ZABRAĆ?
 • WSTĘP
 • WYKŁAD 1. Układy i doświadczenia
  • 1.1 MECHANIKA KWANTOWA JEST INNA
  • 1.2 SPINY I KUBITY
  • 1.3 EKSPERYMENT
  • 1.4 EKSPERYMENTY NIGDY NIE SĄ DELIKATNE
  • 1.5 ZDANIA LOGICZNE
  • 1.6 TESTOWANIE ZDAŃ KLASYCZNYCH
  • 1.7 TESTOWANIE ZDAŃ KWANTOWYCH
  • 1.8 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE LICZBY ZESPOLONE
  • 1.9 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE PRZESTRZENIE WEKTOROWE
 • WYKŁAD 2. Stany kwantowe
  • 2.1 STANY I WEKTORY
  • 2.2 PRZEDSTAWIANIE STANÓW SPINU
  • 2.3 WZDŁUŻ OSI X
  • 2.4 WZDŁUŻ OSI Y
  • 2.5 LICZENIE PARAMETRÓW
  • 2.6 REPREZENTACJA STANÓW SPINOWYCH ZA POMOCĄ WEKTORÓW KOLUMNOWYCH
  • 2.7 PODSUMOWANIE
 • WYKŁAD 3. Zasady mechaniki kwantowej
  • 3.1 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE OPERATORY LINIOWE
  • 3.2 ZASADY MECHANIKI KWANTOWEJ
  • 3.3 PRZYKŁAD: OPERATORY SPINU
  • 3.4 KONSTRUKCJA OPERATORÓW SPINU
  • 3.5 CZĘSTO SPOTYKANA POMYŁKA
  • 3.6 JESZCZE RAZ O OPERATORACH 3-WEKTOROWYCH
  • 3.7 ZBIERANIE NAUKOWYCH OWOCÓW
  • 3.3 REGUŁA POLARYZACJI SPINU
 • WYKŁAD 4. Czas i zmiana
  • 4.1 PRZYPOMNIENIE WERSJI KLASYCZNEJ
  • 4.2 UNITARNOŚĆ
  • 4.3 DETERMINIZM W MECHANICE KWANTOWEJ
  • 4.4 PRZYJRZYJMY SIĘ BLIŻEJ U(T)
  • 4.5 HAMILTONIAN
  • 4.6 CO SIĘ STAŁO Z ?
  • 4.7 WARTOŚCI OCZEKIWANE
  • 4.8 POMINIĘCIE CZYNNIKA FAZOWEGO
  • 4.9 ZWIĄZKI Z MECHANIKĄ KLASYCZNĄ
  • 4.10 ZASADA ZACHOWANIA ENERGII
  • 4.11 SPIN W POLU MAGNETYCZNYM
  • 4.12 ROZWIĄZYWANIE RÓWNANIA SCHRÖDINGERA
  • 4.13 PRZEPIS NA KET(A) SCHRÖDINGERA
  • 4.14 KOLAPS
 • WYKŁAD 5. Nieoznaczoność i zależność od czasu
  • 5.1 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE ZBIORY ZUPEŁNE KOMUTUJĄCYCH OBSERWABLI
  • 5.2 POMIAR
  • 5.3 ZASADA NIEOZNACZONOŚCI
  • 5.4 SENS NIEOZNACZONOŚCI
  • 5.5 NIERÓWNOŚĆ CAUCHYEGOSCHWARZA
  • 5.6 NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA I NIERÓWNOŚĆ CAUCHYEGOSCHWARZA
  • 5.7 OGÓLNA ZASADA NIEOZNACZONOŚCI
 • WYKŁAD 6. Łączenie układów ze sobą: splątanie
  • 6.1 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE ILOCZYNY TENSOROWE
  • 6.2 KLASYCZNE KORELACJE
  • 6.3 ŁĄCZENIE UKŁADÓW KWANTOWYCH ZE SOBĄ
  • 6.4 DWA SPINY
  • 6.5 STANY PRODUKTOWE
  • 6.6 ZLICZANIE PARAMETRÓW DLA STANÓW PRODUKTOWYCH
  • 6.7 STANY SPLĄTANE
  • 6.8 OBSERWABLE ALICE I BOBA
  • 6.9 OBSERWABLE ZŁOŻONE
 • WYKŁAD 7. Bardziej szczegółowo o splątaniu
  • 7.1 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE ILOCZYNY TENSOROWE W POSTACI ZALEŻNEJ OD KONKRETNYCH WSPÓŁRZĘDNYCH
  • 7.2 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE ILOCZYNY ZEWNĘTRZNE
  • 7.3 MACIERZE GĘSTOŚCI: NOWE NARZĘDZIE
  • 7.4 SPLĄTANIE I MACIERZE GĘSTOŚCI
  • 7.5 SPLĄTANIE DLA DWÓCH SPINÓW
  • 7.6 KONKRETNY PRZYKŁAD: OBLICZANIE MACIERZY GĘSTOŚCI ALICE
  • 7.7 TESTY NA SPLĄTANIE
  • 7.8 PROCES POMIARU
  • 7.9 SPLĄTANIE I LOKALNOŚĆ
  • 7.10 KWANTOWY SYMULATOR: WPROWADZENIE DO TWIERDZENIA BELLA
  • 7.11 PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI O SPLĄTANIU
 • WYKŁAD 8. Cząstki i fale
  • 8.1 INTERLUDIUM MATEMATYCZNE WŁASNOŚCI FUNKCJI CIĄGŁYCH
  • 8.2 STAN CZĄSTKI
  • 8.3 TRANSFORMATA FOURIERA I BAZA PĘDU
  • 8.4 KOMUTATORY I NAWIASY POISSONA
  • 8.5 ZASADA NIEOZNACZONOŚCI HEISENBERGA
 • WYKŁAD 9. Dynamika cząstek
  • 9.1 PROSTY PRZYKŁAD
  • 9.2 NIERELATYWISTYCZNE CZĄSTKI SWOBODNE
  • 9.3 RÓWNANIE SCHRÖDINGERA NIEZALEŻNE OD CZASU
  • 9.4 PRĘDKOŚĆ I PĘD
  • 9.5 KWANTYZACJA
  • 9.6 SIŁY
  • 9.7 RUCH PO PROSTEJ I GRANICA KLASYCZNA
  • 9.8 CAŁKI PO TRAJEKTORIACH
 • WYKŁAD 10. Oscylator harmoniczny
  • 10.1 OPIS KLASYCZNY
  • 10.2 OPIS KWANTOWOMECHANICZNY
  • 10.3 RÓWNANIE SCHRÖDINGERA
  • 10.4 POZIOMY ENERGETYCZNE
  • 10.5 STAN PODSTAWOWY
  • 10.6 OPERATORY ANIHILACJI I KREACJI
  • 10.7 Z POWROTEM DO FUNKCJI FALOWYCH
  • 10.8 FUNDAMENTALNA ROLA KWANTYZACJI
 • DODATEK
  • MACIERZE PAULIEGO
  • DZIAŁANIE OPERATORÓW SPINU
  • ZMIANA BAZY
  • SKŁADOWA SPINU W KIERUNKU
  • TABELKI MNOŻENIA OPERATORÓW SPINU
 • Tytuł: Mechanika kwantowa. Teoretyczne minimum
 • Autor: Leonard Susskind, Art Friedman
 • Tytuł oryginału: Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum. What You Need to Know to Start Doing Physics.
 • ISBN: 9788380974296, 9788380974296
 • Data wydania: 2016-02-18
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_36qy
 • Wydawca: Prószyński Media