Helion


Szczegóły ebooka

 
Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn część 2

Komputerowo wspomagane projektowanie maszyn część 2


Spis treści
1 Problematyka teorii mechanizmów w pierwszym polskim podręczniku podstaw
konstrukcji
Prof. Dr hab. inż. Józef Jonak, Mgr inż. Anna Machrowska, Dr inż. Konrad Pylak ... 8
1.1 Wstęp ................................................................................................................... 8
1.2 Obciążenia elementów urządzeń mechanicznych ................................................. 10
1.3 Kinetostatyka i dynamika mechanizmów ............................................................ 14
1.4 Kinematyka i kinetostatyka przekładni zębatych ................................................. 16
1.5 Podsumowanie ................................................................................................... 18
Literatura.................................................................................................................... 20
2 Koncepcyjny projekt samobieżnej bębnowej kosiarki spalinowej
Mgr inż. Paweł Wysmulki ...................................................................................... 21
2.1 Wprowadzenie ................................................................................................... 21
2.2 Analiza istniejących rozwiązań konstrukcyjnych ................................................. 22
2.2.1 Kosiarki rotacyjne.................................................................................... 22
2.2.2 Kosiarki z bębnowym zespołem tnącym ................................................... 23
2.2.3 Przegląd przykładowych rozwiązań przeniesienia napędu na układ jezdny
w kosiarkach............................................................................................ 24
2.3 Koncepcja rozwiązania konstrukcyjnego kosiarki samojezdnej z bębnowym
zespołem tnącym ................................................................................................ 27
2.4 Podstawowe parametry eksploatacyjne oraz dobór cech konstrukcyjnych ............ 29
2.5 Obliczenie parametrów konstrukcyjnych podstawowych podzespołów kosiarki ... 31
2.6 Prezentacja opracowanego modelu 3d kosiarki i jej podzespołów ........................ 35
2.7 Podsumowanie ................................................................................................... 37
Literatura.................................................................................................................... 38
3 Specjalistyczne lekkie przyczepy samochodowe
Dr inż. Aleksander Nieoczym ................................................................................. 39
3.1 Wstęp ................................................................................................................. 39
3.2 Przyczepa do przewozu szpul przewodów ........................................................... 39
3.2.1 Układ nośny ............................................................................................ 40
3.2.2 Układ podnoszenia szpuli......................................................................... 43
3.2.3 Analiza wytrzymałościowa ...................................................................... 44
3.2.4 Optymalizacja geometryczna ................................................................... 47
3.3 Przyczepka Samowyładowcza ............................................................................. 50
3.3.1 Budowa podzespołów .............................................................................. 51
3.3.2 Analiza wytrzymałościowa ...................................................................... 54
3.4 Wnioski.............................................................................................................. 55
Literatura.................................................................................................................... 55
4 Projekt konstrukcyjny linii sortowniczej do owoców
Mgr inż. Jacek Caban, Prof. Dr hab. inż. Andrzej Marczuk,
Doc. Dr inż. Frantisek Brumercik ......................................................................... 56
4.1 Wstęp ................................................................................................................. 56
5
4.2 Projekt linii sortowniczej .................................................................................... 57
4.2.1 Pojemnik na owoce .................................................................................. 58
4.2.2 Rama przenośnika taśmowego ................................................................. 60
4.2.3 Pochylnia linii sortowniczej ..................................................................... 63
4.2.4 Rama sensorów........................................................................................ 68
4.3 Obciążenia wytrzymałościowe mes wybranych elementów sortownika ................ 69
4.4 Program sterujący procesem sortowania .............................................................. 74
4.4.1 Wybrane elementy sterowania programem Efg400 ................................... 75
4.5 Posumowanie ..................................................................................................... 79
Literatura.................................................................................................................... 80
5 Projekt koncepcyjny roweru poziomego
Dr Inż. Aleksander Nieoczym, Dr inż. Sławomir Wierzbicki, Jarosław Berliński ..... 81
5.1 Podział funkcjonalny rowerów ............................................................................ 81
5.1.1 Rowery dwukołowe ................................................................................. 81
5.1.2 Rowery trójkołowe .................................................................................. 84
5.2 Materiały konstrukcyjne ram rowerowych........................................................... 86
5.3 Projekt poziomego roweru dwuosobowego ......................................................... 88
5.3.1 Rama ....................................................................................................... 89
5.3.2 Układ napędowy ...................................................................................... 91
5.3.3 Układ sterowania ..................................................................................... 95
5.3.4 Elementy znormalizowane wykorzystane w projekcie .............................. 96
5.4 Analiza wytrzymałościowa mes .......................................................................... 97
5.4.1 Rama główna ........................................................................................... 97
5.4.2 Przednia amortyzowana część ramy ....................................................... 100
5.4.3 Wahacz ................................................................................................. 102
5.5 Wnioski............................................................................................................ 104
Literatura.................................................................................................................. 105
6 Wspomaganie komputerowe 3D w modelowaniu urządzeń mechatronicznych
Dr Inż. Przemysław Filipek, Dr Inż. Tomasz Kamiński ......................................... 106
6.1 Wstęp ............................................................................................................... 106
6.2 Oprogramowanie 3D wspomagające proces modelowania ................................. 106
6.2.1 Program Catia ........................................................................................ 107
6.2.2 Program Solid Edge ............................................................................... 109
6.2.3 Program Autodesk Inventor Professional ................................................ 111
6.2.4 Program Solid Works ............................................................................. 113
6.2.5 Program Nx ........................................................................................... 115
6.3. Podsumowanie ...................................................................................... 117
Literatura.................................................................................................................. 117
7 Vehicle Model In Simdriveline
Ing. Maria Tomasikova ....................................................................................... 118
7.1 Introduction ...................................................................................................... 118
7.2 Vehicle model .................................................................................................. 118
7.2.1 Used blocks in vehicle model and their descriptions ............................... 118
7.2.2 Engine block.......................................................................................... 119
6
7.2.3 Simple gear block .................................................................................. 121
7.2.4 Differential gear block ........................................................................... 122
7.2.5 Tire (magic formula) block .................................................................... 124
7.2.6 Vehicle body block ................................................................................ 127
7.3 The vehicle model ............................................................................................ 129
7.4 The results ........................................................................................................ 132
References ................................................................................................................ 133