Szczegóły ebooka

Akademickie nauczanie zdalne. Czego nauczyła nas pandemia?

Akademickie nauczanie zdalne. Czego nauczyła nas pandemia?

Tomasz Grzyb, Anna M. Ziółkowska

Ebook

Nauczanie zdalne, które z powodu pandemii stało się rzeczywistością zarówno uczniów i studentów, jak też nauczycieli i wykładowców akademickich, ma swoją specyfikę. Jednym odpowiada, innym zupełnie nie. Jednak po doświadczeniach pandemicznych wydaje się niemal pewne, że kształcenie na odległość będzie coraz powszechniejsze, a nawet stanie się integralną częścią nowej normalności". Pojawiają się również głosy, że z czasem może całkowicie zastąpić nauczanie stacjonarne. Mimo że nie znamy jeszcze długofalowych skutków edukacji zdalnej, warto przyjrzeć się jej podstawowym zaletom oraz ograniczeniom, wskazywanym przez psychologów.

Autorzy książki pod redakcją Tomasza Grzyba i Anny Ziółkowskiej analizują zdalne nauczanie z perspektywy psychologicznej, technicznej i społecznej.

Książka jest pokłosiem rozważań, czy edukacja zdalna jest pandemicznym złem koniecznym, z którym wypada się pogodzić i go przeczekiwać (albo szukać sposobów jej optymalizacji), czy może raczej jest szansą na rozwój, a więc szansą na wyjście poza (nawet te najlepsze) schematy edukacji tradycyjnej. Autorzy upatrują w edukacji zdalnej szansę rozwoju, choć nie lekceważą też jej ciemnych stron.

Książka zawiera szeroki wachlarz zagadnień i oferuje (choć w niejednakowym stopniu) sporo praktycznych rekomendacji przydatnych w edukacji zdalnej. Może być wykorzystana z pożytkiem nie tylko przez wykładowców akademickich, ale także przez wszystkich nauczycieli pracujących online. Byłoby dobrze, aby poznali ją również uczniowie i studenci, bo daje ona wyobrażenie o złożoności problemów, jakie stają przed każdym, kto z konieczności lub z wyboru angażuje się w edukację zdalną i kto rozumie, że edukacja różni się od tankowania na stacjach benzynowych. Wiesław Łukaszewski

Partnerem merytorycznym wydania książki jest Uniwersytet SWPS

 • Wprowadzenie. Nauczanie zdalne po pandemii czy (i jak) zostanie z nami, gdy nie będzie już koniecznością?
 • Rozdział 1. W jakim stopniu zajęcia zdalne mogą zastąpić zajęcia w sali? Studium przypadku natychmiastowej transformacji Uniwersytetu SWPS w uniwersytet zdalny w trakcie pandemii w 2020 roku
 • Rozdział 2. Innowacje dydaktyczne: HyFlex i zbliżone schematy zastosowania
 • Rozdział 3. Student Experience Design, czyli projektowanie doświadczeń kształcenia zdalnego
 • Rozdział 4. Jak budować zajęcia zdalne, które sprzyjają zaangażowaniu studenta?
 • Rozdział 5. Trening twórczości: od tradycyjnych spotkań w sali do pracy online
 • Rozdział 6. Wygrać wiedzę: rola gier w zwiększaniu skuteczności nauczania zdalnego podczas pandemii COVID-19
 • Rozdział 7. Dwie strony medalu? O zaletach i wadach w(y)łączonych kamer podczas zajęć zdalnych
 • Rozdział 8. Pandemia a zdrowie psychiczne. Praca ze studentami z zaburzeniami zdrowia psychicznego
 • Autorzy rozdziałów
 • Tytuł: Akademickie nauczanie zdalne. Czego nauczyła nas pandemia?
 • Autor: Tomasz Grzyb, Anna M. Ziółkowska
 • ISBN: 9788366420823, 9788366420823
 • Data wydania: 2023-04-19
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_37yq
 • Wydawca: Wydawnictwo Smak Słowa