Szczegóły ebooka

Biologia ptaków

Biologia ptaków

Andrzej Dyrcz

Ebook

Biologia ptaków to książka oparta na osiągnięciach współczesnej ornitologii, obejmująca dużą część wiedzy o naturze tych zwierząt. Porusza między innymi tematy: biologii rozrodu łącznie z systemami rozrodczymi, pokarmu i żerowania, ekologii populacji, behawioru i komunikacji ptaków.

Zawarte zostały również rozdziały dotyczące ogólnej charakterystyki anatomicznej ptaków, ich ewolucji, wędrówek, rozmieszczenia geograficznego, wymierania oraz ochrony. Pozycja adresowana jest do osób zainteresowanych życiem ptaków i obserwacjami ornitologicznymi, pragnących pogłębić wiedzę z tego zakresu, a nadto może stanowić ciekawe źródło wiedzy dla studentów i naukowców w dziedzinie biologii i leśnictwa.

 • Okładka
 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Spis treści
 • 1. Wstęp
 • 2. Cechy charakterystyczne ptaków (Aves)
 • 3. Pochodzenie ptaków
 • 4. Rozród
  • 4.1. Męski układ rozrodczy
  • 4.2. Żeński układ rozrodczy
  • 4.3. Drugorzędowe cechy płciowe
  • 4.4. Konkurencja spermy
  • 4.5. Tempo osiągania dojrzałości płciowej
  • 4.6. Proporcje liczbowe płci i alokacja płci u ptaków
  • 4.7. Proporcje liczbowe płci a ochrona gatunków
 • 5. Cykl rozrodczy ptaków
  • 5.1. Fenologia lęgów
  • 5.2. Pora lęgowa w tropikach
  • 5.3. Fizjologiczne mechanizmy datowania pory lęgowej
  • 5.4. Gniazdo
   • 5.4.1. Rola płci w budowie gniazda
   • 5.4.2. Bezpieczeństwo gniazd
  • 5.5. Jajo
  • 5.6. Wielkość zniesienia
  • 5.7. Wysiadywanie jaj (inkubacja)
  • 5.8. Wykluwanie się
  • 5.9. Postembrionalny rozwój piskląt
  • 5.10. Opieka nad potomstwem
 • 6. Systemy rozrodcze
  • 6.1. Monogamia
   • 6.1.1. Monogamia socjalna a monogamia genetyczna
  • 6.2. Poligynia
  • 6.3. Poliandria
  • 6.4. Poligynandria
  • 6.5. Promiskuityzm
  • 6.6. Lęgi zespołowe
  • 6.7. Międzygatunkowe pasożytnictwo lęgowe
  • 6.8. Wewnątrzgatunkowe pasożytnictwo lęgowe
 • 7. Terytorializm
  • 7.1. Terytorium a sukces rozrodczy
  • 7.2. Terytorializm a regulacja liczebności populacji
  • 7.3. Sposoby obrony terytorium
  • 7.4. Terytorializm ptaków tropikalnych
  • 7.5. Terytorializm międzygatunkowy
 • 8. Gniazdowanie kolonijne
 • 9. Pokarm i żerowanie
  • 9.1. Przystosowania do pobierania pokarmu zwierzęcego
  • 9.2. Przystosowania do pobierania pokarmu roślinnego
  • 9.3. Niezwykłe obyczaje pokarmowe
  • 9.4. Zespoły żerujących ptaków
  • 9.5. Kształt dzioba a pokarm (patrz też rozdz. 10.1 i 10.2)
  • 9.6. Energetyka odżywiania się
  • 9.7. Bilans energetyczny i rezerwy energetyczne
  • 9.8. Gromadzenie zapasów pokarmu
  • 9.9. Skupiska ptaków jako centra informacyjne
 • 10. Zapotrzebowanie na wodę
 • 11. Ekologia populacji ptaków
  • 11.1. Rozrodczość, śmiertelność i długowieczność
  • 11.2. Czynniki ograniczające liczebność
   • 11.2.1. Pokarm
   • 11.2.2. Drapieżnictwo
   • 11.2.3. Pasożyty i patogeny
   • 11.2.4. Czynniki abiotyczne
   • 11.2.5. Konkurencja
 • 12. Strategie życiowe
 • 13. Etologia (zachowanie się = behawior) ptaków
  • 13.1. Czynniki bezpośrednie i czynniki podstawowe w etologii
  • 13.2. Uczenie się przez naśladowanie (social learning)
  • 13.3. Używanie narzędzi przez ptaki
  • 13.4. Przybieranie rytualnych póz, toki i zaloty
  • 13.5. Indywidualne różnice w zachowaniu się (osobowości) ptaków
  • 13.6. Zachowania antydrapieżnicze
  • 13.7. Obrona chemiczna u ptaków
  • 13.8. Pielęgnacja piór
  • 13.9. Mrówkowanie i zbliżony behawior
  • 14.1. Głosy kontaktowe
  • 14.2. Śpiew
   • 14.2.1. Uczenie się śpiewu
   • 14.2.2. Śpiew samic
   • 14.2.3. Duety i chóry ptasie
  • 14.3. Dźwięki powstające mechanicznie
 • 15. Wędrówki ptaków
  • 15.1. Szlaki migracyjne i strategie przelotu
   • 15.1.1. Wpływ epoki lodowcowej
  • 15.2. Fizjologiczne przystosowania do migracji
  • 15.3. Wartość przystosowawcza migracji
  • 15.4. Nawigacja
 • 16. Rozmieszczenie ptaków na Ziemi i krainy zoogeograficzne
 • 17. Wymieranie i ochrona ptaków
  • 17.1. Środki zaradcze
  • 17.2. Ochrona ptaków w Polsce
 • Literatura
 • Indeks rzeczowy
 • O Autorze
 • Tytuł: Biologia ptaków
 • Autor: Andrzej Dyrcz
 • ISBN: 9788367139052, 9788367139052
 • Data wydania: 2023-07-14
 • Format: Ebook
 • Identyfikator pozycji: e_3g9m
 • Wydawca: Wydawnictwo Sorus