Szczegóły ebooka

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Waldemar Kitler, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna Badźmirowska-Masłowska

Ebook

Przedstawione dociekania naukowe są trafne i merytoryczne. Wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu państwa i społeczeństwa. (...) jest to dzieło dojrzałe, merytorycznie spójne, ukierunkowane na potrzeby związane z tworzeniem systemu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP.

płk. dr hab. inż. Piotr Dela, prof. ASzWoj

Przedstawione do recenzji opracowanie, o niezwykle nośnym i ambitnym tytule System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP, dotykające niezwykle ważnej współcześnie problematyki cyberbezpieczeństwa jest dziełem zbiorowym, gdzie znajduje ujście wiele ciekawych wątków związanych z zakreślonym w tytule obszarem.

dr hab. Mirosław Karpiuk, prof. UWM

Wstęp ..................................................................................... 5

I ODPOWIEDZIALNOŚĆ W CYBERPRZESTRZENI RP

K. Chałubińska-Jentkiewicz, Odpowiedzialność w sieci

– diagnoza stanu obecnego............................................11

J. Sobczak, W. Sobczak, Przestępczość

w cyberprzestrzeni. Pomiędzy przepisami polskimi

a międzynarodowymi....................................................33

P. Milik, Międzynarodowe regulacje prawne

w dziedzinie cyberbezpieczeństwa................................73

M. Polkowska, Europejskie bezpieczeństwo

kosmiczne..................................................................105

M. A. Kamiński, System cyberbezpieczeństwa Republiki

Estonii. Czy warto wzorować się na estońskich

rozwiązaniach prawno-organizacyjnych? ....................119

II PROBLEMATYKA ADMINISTRACYJNO-PRAWNA

CYBERBEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

A. Brzostek, Polityka ochrony cyberprzestrzeni

administracji publicznej na przykładzie organów

administracji rządowej wskazanych w ustawie

o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa................139

K. A. Wąsowski, Kognicja Ministra Obrony Narodowej

w zakresie cyberbezpieczeństwa.................................155

J. Taczkowska-Olszewska, Przesłanki legalizujące

przetwarzanie danych osobowych

w cyberprzestrzeni.....................................................171

F. Radoniewicz, Przestępstwo „sabotażu

informatycznego” (art. 269 § 1 i § 2 kodeksu karnego)...199

J. Kurek, Przeszukania online. Postulaty

de lege ferenda...........................................................215

III CYBERPRZESTRZEŃ, CYBERBEZPIECZEŃSTWO,

CYBERTERRORYZM

W. Kitler, Nowe wartości organizacji

bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście

cyberbezpieczeństwa .................................................235

P. Grochmalski, Nowy paradygmat bezpieczeństwa

a AI............................................................................257

H. Świeboda, Przyszłość internetu rzeczy i jego

wpływ na społeczeństwo.............................................283

K. Badźmirowska-Masłowska, Ochrona dziecka

w cyberprzestrzeni.....................................................301

A. Waszczuk, P. Pomierski, Technologie informatyczne

a zabezpieczenie przed działaniami terrorystycznymi.

Wybrane aspekty praktyczne.......................................317

Zakończenie..........................................................................349

  • Tytuł: System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP
  • Autor: Waldemar Kitler, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Katarzyna Badźmirowska-Masłowska
  • ISBN: 978-83-68170-14-6, 9788368170146
  • Data wydania: 2024-04-22
  • Format: Ebook
  • Identyfikator pozycji: e_3wd2
  • Wydawca: Towarzystwo Wiedzy Obronnej