Szczegóły audiobooka

Składniki Twojego Sukcesu

Składniki Twojego Sukcesu

Piotr Stawiński

Audiobook

Piotr Stawiński to świetny handlowiec i wieloletni menadżer, od kilkunastu lat zarządzający zespołem kilkudziesięciu osób.

W swojej książce poddaje osądowi zgromadzone przez lata doświadczenia, weryfikuje poglądy, snuje refleksje i wyciąga wnioski. Czyni to, aby podzielić się własną wiedzą z czytelnikiem pragnącym odnieść sukces zawodowy. W siedemnastu niezbyt długich rozdziałach przedstawia mnóstwo recept na jego osiągnięcie. Swoje rozważania rozpoczyna od postawienia śmiałej tezy, że życie każdego z nas jest swego rodzaju przedsiębiorstwem, którego prezesem, menadżerem i liderem jesteśmy my sami i tylko od naszych umiejętności zarządzania nim zależy jego powodzenie.

Niniejsza książka to swoista instrukcja obsługi życia jako środka do odniesienia sukcesu i osiągnięcia osobistego szczęścia. Wyłożona w siedemnastu punktach popartych licznymi przykładami z życia autora, jego przyjaciół i znajomych.

Piotr Stawiński autor książki pod tytułem Składniki Twojego Sukcesu po raz pierwszy wydanej w 2014 roku.

  • Tytuł: Składniki Twojego Sukcesu
  • Autor: Piotr Stawiński
  • Czas trwania: 06:02:00
  • Lektor: Mateusz Drozda
  • ISBN: 9788727041285, 9788727041285
  • Data wydania: 2024-05-01
  • Format: Audiobook
  • Identyfikator pozycji: e_3wd5
  • Wydawca: SAGA Egmont