Helion


Szczegóły ebooka

Sztuka szczęścia

Sztuka szczęścia


Sztuka szczęścia zapis rozmów przeprowadzonych przez amerykańskiego psychiatrę Howarda Cutlera z Dalajlamą.

Duchowy przywódca Tybetu koncentruje się na podstawowym celu ludzkiego życia osiągnięciu szczęścia. Po raz pierwszy dzieli się z czytelnikami rozważaniami na temat tego, w jaki sposób osiągnął wewnętrzną równowagę. Pokazuje nam, jak możemy walczyć z depresją, gniewem, zazdrością. Mówi o współczuciu i altruizmie, analizuje sytuacje uniwersalne, takie jak śmierć, miłość, małżeństwo, wszelkiego typu relacje międzyludzkie. Podaje przykłady technik i medytacji pomocnych w osiągnięciu pożądanego stanu umysłu i użytecznych nie tylko dla buddystów.

W progu XXI wieku wciąż jesteśmy dalecy od odnalezienia w życiu trwałego szczęścia. Któż inny może wskazać nam drogę, jeśli nie uznany mistrz opierający się na bogatej, przeszło 2500-letniej tradycji.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Dedykacja
 • NOTKA AUTORA
 • WPROWADZENIE
 • CZĘŚĆ I CEL ŻYCIA
  • ROZDZIAŁ 1 PRAWO DO SZCZĘŚCIA
  • ROZDZIAŁ 2 ŹRÓDŁA SZCZĘŚCIA
   • UMYSŁ PORÓWNUJĄCY
   • WEWNĘTRZNE ZADOWOLENIE
   • WEWNĘTRZNA WARTOŚĆ
   • SZCZĘŚCIE A PRZYJEMNOŚĆ
  • ROZDZIAŁ 3 NAKIEROWYWANIE UMYSŁU KU SZCZĘŚCIU
   • DROGA DO SZCZĘŚCIA
   • DYSCYPLINA UMYSŁOWA
   • DYSCYPLINA ETYCZNA
  • ROZDZIAŁ 4 ODZYSKIWANIE WRODZONEGO STANU SZCZĘŚCIA
   • PODSTAWOWA NATURA CZŁOWIEKA
   • NATURA CZŁOWIEKA
   • MEDYTACJA NA CEL ŻYCIA
 • CZĘŚĆ II CIEPŁO I WSPÓŁCZUCIE
  • ROZDZIAŁ 5 NOWY MODEL INTYMNOŚCI
   • SAMOTNOŚĆ A ZWIĄZEK
   • ZALEŻNOŚĆ OD INNYCH A SAMODZIELNOŚĆ
   • INTYMNOŚĆ
   • DEFINICJA INTYMNOŚCI
  • ROZDZIAŁ 6 POGŁĘBIANIE ZWIĄZKÓW MIĘDZYLUDZKICH
   • ROZWIJANIE EMPATII
   • FUNDAMENT ZWIĄZKU
   • ZWIĄZKI OPARTE NA ROMANTYCZNYCH PRZEŻYCIACH
  • ROZDZIAŁ 7 WARTOŚĆ WSPÓŁCZUCIA I KORZYŚCI Z NIEGO PŁYNĄCE
   • DEFINICJA WSPÓŁCZUCIA
   • PRAWDZIWA WARTOŚĆ LUDZKIEGO ŻYCIA
   • KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE WSPÓŁCZUCIA
   • MEDYTACJA NA WSPÓŁCZUCIE
 • CZĘŚĆ III PRZEKSZTAŁCANIE CIERPIENIA
  • ROZDZIAŁ 8 POKONYWANIE CIERPIENIA
  • ROZDZIAŁ 9 CIERPIENIE STWARZANE PRZEZ NAS SAMYCH
   • ALEŻ TO NIESPRAWIEDLIWE!
   • POCZUCIE WINY
   • OPIERANIE SIĘ ZMIANOM
  • ROZDZIAŁ 10 ZMIANA PERSPEKTYWY
   • SPOJRZENIE NA WROGA W NOWYM ŚWIETLE
   • CZY TAKIE NASTAWIENIE JEST PRAKTYCZNE?
   • ODKRYWANIE NOWEJ PERSPEKTYWY
   • UMYSŁ ELASTYCZNY
   • ELASTYCZNY SPOSÓB MYŚLENIA
   • ODNAJDOWANIE RÓWNOWAGI
  • ROZDZIAŁ 11 ODNAJDOWANIE SENSU W BÓLU I CIERPIENIU
   • RADZENIE SOBIE Z BÓLEM FIZYCZNYM
   • PRAKTYKA TONG-LEN
 • CZĘŚĆ IV POKONYWANIE PRZESZKÓD
  • ROZDZIAŁ 12 WYWOŁYWANIE ZMIANY
   • PRZEBIEG ZMIANY
   • REALISTYCZNE OCZEKIWANIA
  • ROZDZIAŁ 13 RADZENIE SOBIE Z GNIEWEM I NIENAWIŚCIĄ
   • MEDYTACJE NA GNIEW
  • ROZDZIAŁ 14 RADZENIE SOBIE Z LĘKIEM I ODBUDOWA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI
   • SZCZEROŚĆ JAKO ANTIDOTUM NA NISKĄ SAMOOCENĘ LUB NAZBYT WYBUJAŁE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
   • ROZWAŻANIE WŁASNEGO POTENCJAŁU JAKO ANTIDOTUM NA NIENAWIŚĆ DO SAMEGO SIEBIE
 • CZĘŚĆ V ROZWAŻANIA KOŃCOWE NA TEMAT ŻYCIA DUCHOWEGO
  • ROZDZIAŁ 15 PODSTAWOWE WARTOŚCI DUCHOWE
   • MEDYTACJA NA NATURĘ UMYSŁU
 • PODZIĘKOWANIA
 • BIBLIOGRAFIA WYBRANA PRZEZ JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ DALAJLAMĘ
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Sztuka szczęścia
 • Autor: Jego Świątobliwość Dalajlama, Howard C. Cutler
 • Tytuł oryginału: The Art of Happiness. A Handbook for Living
 • Tłumaczenie: Joanna Grabiak
 • ISBN Ebooka: 9788378181699, 9788378181699
 • Data wydania: 2013-05-24
 • Identyfikator pozycji: e_450e
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS