Helion


Szczegóły ebooka

Mieć czy być

Mieć czy być


Erich Fromm (19001980) jest uważany za jednego z najwybitniejszych i najwszechstronniejszych myślicieli XX wieku. W swoich pracach poruszał ważkie problemy filozoficzne i społeczne współczesnej cywilizacji, dotkniętej doświadczeniem drugiej wojny światowej. Do jego najgłośniejszych prac należy . Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Kryzys psychoanalizy, O sztuce miłości REBIS opublikował ich polskie wydania.

Fromm wskazuje w tej książce na dwa typy egzystencji właściwe dla współczesnej cywilizacji. Pierwszy to dominujący w nowoczesnym społeczeństwie industrialnym modus posiadania, drugi modus bycia zakorzeniony w miłości i przewadze wartości humanistycznych nad materialnymi.

Mieć czy być? stanowi dogłębną analizę kryzysu cywilizacji Zachodu i szczegółowy program społecznej i psychologicznej rewolucji mającej uratować zagrożoną planetę. I choć dzieło to ukazało się po raz pierwszy ponad trzydzieści lat temu, wciąż pozostaje aktualne wobec problemów, z którymi boryka się człowiek XXI wieku jako jednostka i jako członek społeczeństwa, niezależnie od tego, w jakiej kulturze żyje.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Wstęp
 • Wprowadzenie. Wielka obietnica, jej niespełnienie i nowe możliwości
  • Koniec pewnego złudzenia
  • Dlaczego wielka obietnica nie spełniła się?
  • Ekonomiczna konieczność przemiany człowieka
  • Czy istnieje alternatywa dla katastrofy?
 • Część pierwsza. Różnica między posiadaniem a byciem
  • I. Pierwszy rzut oka
   • Znaczenie różnicy między posiadaniem a byciem
   • Przykłady z poezji
   • Zmiany idiomatyczne
    • Dawniejsze obserwacje Du Marais i Marks
    • Użycie współczesne
    • Etymologia pojęć
   • Filozoficzne koncepcje bytu
   • Posiadanie i konsumowanie
  • II. Posiadanie i bycie w doświadczeniu codziennym
   • Nauka
   • Pamięć
   • Rozmowa
   • Czytanie
   • Autorytet
   • Posiadanie wiedzy i poznawanie
   • Wiara
   • Miłość
  • III. Posiadanie i bycie w Starym i Nowym Testamencie oraz w pismach Mistrza Eckharta
   • Stary Testament
   • Nowy Testament
   • Mistrz Eckhart (1260ok. 1327)
    • Eckhartowskie pojęcie posiadania
    • Eckhartowskie pojęcie bycia
 • Część druga. Analiza podstawowych różnic między dwoma modi egzystencji
  • IV. Czym jest modus posiadania?
   • Zachłanne społeczeństwo podstawa modus posiadania
   • Istota posiadania
    • Posiadanie siła bunt
   • Inne czynniki wpływające na trwałość modus posiadania
   • Modus posiadania a charakter analny
   • Asceza i równość
   • Posiadanie funkcjonalne
  • V. Czym jest modus bycia?
   • Aktywność bycia
   • Aktywność i bierność
   • Aktywnośćbierność wedle mistrzów myśli
   • Bycie jako rzeczywistość
   • Wola dawania, dzielenia się, poświęcania
  • VI. Kolejne aspekty posiadania i bycia
   • Bezpieczeństwoniepewność
   • Solidarnośćantagonizm
   • Radośćprzyjemność
   • Grzech i przebaczenie
   • Strach przed śmierciąafirmacja życia
   • Tutaj, terazprzeszłość, przyszłość
 • Część trzecia. Nowy człowiek i nowe społeczeństwo
  • VII. Religia, charakter i społeczeństwo
   • Podstawy charakteru społecznego
   • Charakter społeczny a struktura społeczna
   • Charakter społeczny i potrzeby religijne
   • Czy świat zachodni jest chrześcijański?
   • Religia industrialna
   • Charakter merkantylny i religia cybernetyczna
   • Protest humanistyczny
  • VIII. Warunki przemiany i cechy nowego człowieka
   • Nowy człowiek
  • IX. Cechy nowego społeczeństwa
   • Nowa nauka o człowieku
   • Nowe społeczeństwo: czy ma jakąś realną szansę?
 • Bibliografia
 • Karta redakcyjna