Helion


Szczegóły ebooka

GRU. Radziecki Wywiad Wojskowy

GRU. Radziecki Wywiad Wojskowy


Dopóki w 1978 r. autor tej książki, oficer GRU, nie uciekł do Wielkiej Brytanii, na Zachodzie o radzieckim wywiadzie wojskowym wiedziano tyle co nic. Suworow musiał przekazać oficerom MI5 niemal wszystkie podstawowe wiadomości: o strukturze GRU i jej siatek wywiadowczych, werbunku i metodach zdobywania informacji, łączności z agentami, sposobach przesyłania zdobyczy do ZSRR, a także często nieznanych na Zachodzie dokonaniach tej służby. Tak powstała ta książka barwna, dowcipna, anegdotyczna, a zarazem jeżąca włos na karku, zwłaszcza gdy pomyśleć, że GRU po ćwierćwieczu od jej wydania najwyraźniej rozkwita.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Dedykacja
 • Od wydawcy i tłumacza
 • Wstęp
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  • Rozdział 1 Triumwirat
  • Rozdział 2 Historia
  • Rozdział 3 Piramida
  • Rozdział 4 GRU i Komisja Wojskowo-Przemysłowa
  • Rozdział 5 Dlaczego nic o tym nie wiadomo?
  • Rozdział 6 GRU i młodsi bracia
  • Rozdział 7 GRU i KGB
  • Rozdział 8 Centrala
  • Rozdział 9 Jednostki zdobywające informacje
  • Rozdział 10 Wywiad marynarki wojennej
  • Rozdział 11 Jednostki analizujące informacje
  • Rozdział 12 Służby pomocnicze
 • CZĘŚĆ DRUGA
  • Rozdział 1 Nielegalni
  • Rozdział 2 Rezydentura
  • Rozdział 3 Agenci
  • Rozdział 4 Werbunek
  • Rozdział 5 Łączność z agentami
  • Rozdział 6 Praca agenta
  • Rozdział 7 Wywiad operacyjny
  • Rozdział 8 Rozpoznanie taktyczne
  • Rozdział 9 Szkolenie i przywileje personelu
 • Wnioski
 • Tylko dla oficerów GRU
 • Załącznik A Szefowie radzieckiego wywiadu wojskowego
 • Załącznik B Wyżsi oficerowie GRU
 • Załącznik C Wybrane akcje z historii GRU
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: GRU. Radziecki Wywiad Wojskowy
 • Autor: Wiktor Suworow
 • Tytuł oryginału: Inside Soviet Military Intelligence
 • Tłumaczenie: Jarosław Kotarski
 • ISBN Ebooka: 9788378182627, 9788378182627
 • Data wydania: 2014-03-11
 • Identyfikator pozycji: e_456s
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS