Helion


Szczegóły ebooka

Buddyzm. Jeden nauczyciel, wiele tradycji

Buddyzm. Jeden nauczyciel, wiele tradycji


Dla ludzi czytających uważnie, z dogłębnym zrozumieniem opisanych tu tradycji buddyjskich, książka ta okaże się bezcenną nagrodą

Buddyzm jest nie tylko praktykowany przez miliony ludzi na całym świecie, lecz także stanowi inspirację dla tych, którzy pragną lepszego życia - czerpią z niego naukowcy, artyści i intelektualiści. W tej najnowszej pracy Jego Świątobliwość Dalajlama wraz z amerykańską mniszką Tubten Cziedryn ukazują dwie główne tradycje buddyzmu sanskrycką z Tybetu i Azji Wschodniej oraz palijską ze Sri Lanki i Azji Południowo-Wschodniej. Autorzy kładą nacisk na to, co je łączy, lecz wskazują też na pewne rozbieżności i historyczny rozwój tych dwóch wielkich nurtów. Książka ukazuje spektrum form buddyzmu i niejako wyznacza wspólny mianownik dla wszystkich jego odłamów, sekt i ruchów. To jedna z najbardziej wyczerpujących i ekumenicznych prac na ten temat.

Jego Św. Dalajlama i Tubten Cziedryn stworzyli przebogate i nowoczesne źródło wiedzy o buddyzmie, pokazując zarazem, jak te głęboko etyczne nauki można zastosować w życiu dla dobra własnego i innych. Książka bardzo na czasie, inspirująca i mądra. - Jon Kabat-Zinn, autor m.in. Życie, piękna katastrofa i Świadomą drogą przez depresję Gdy przyglądamy się głównym tradycjom buddyzmu, widzimy, że wniosły one do świata bogatą mozaikę wiedzy oraz kultury duchowej i społecznej. Ta wiedza umożliwia także głęboki wgląd w istotę zdrowia psychicznego. Obecne powszechne uznanie dla medytacji jest wynikiem zrozumienia tych spraw. Nie trzeba być buddystą, by cieszyć się korzyściami, jakie płyną z medytowania. - ze Słowa wstępnego

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Słowo wstępne
 • Prolog
 • Wstęp
 • Podziękowania
 • Słowo od tłumacza wydania polskiego
 • Skróty
 • ***
 • 1 Pochodzenie nauk Buddy i ich rozkwit
  • ŻYCIE BUDDY
  • KANONY NAUK BUDDYJSKICH I ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ DHARMY
  • TRADYCJA PALIJSKA
  • BUDDYZM W CHINACH
  • BUDDYZM W TYBECIE
  • TO, CO NAS ŁĄCZY, I TO, CO DZIELI
 • 2 Schronienie w Trzech Klejnotach
  • ISTNIENIE TRZECH KLEJNOTÓW
  • WŁAŚCIWOŚCI TATHAGATY
  • TRZY KLEJNOTY W TRADYCJI PALIJSKIEJ
  • TRZY KLEJNOTY W TRADYCJI SANSKRYCKIEJ
  • Przebudzenie Buddy, jego parinirwana i wszechwiedza
  • PRZYJĘCIE I WŁAŚCIWE UTRZYMANIE SCHRONIENIA
 • 3 Szesnaście atrybutów czterech prawd
  • TRADYCJA SANSKRYCKA
  • TRADYCJA PALIJSKA
 • 4 Wyższy trening w etycznej samodyscyplinie
  • WAŻNOŚĆ ETYKI
  • ETYCZNE WSKAZANIA PRATIMOKSZY
  • PO CO CELIBAT?
  • SZKOŁY WINAI
  • WARTOŚĆ WSPÓLNOTY MONASTYCZNEJ
  • WYPEŁNIANIE POWOŁANIA DO ŻYCIA MONASTYCZNEGO
  • MNISI, KAPŁANI I NAUCZYCIELE ŚWIECCY
  • TYBETAŃSKIE INSTYTUCJE KLASZTORNE I MNISI
  • WYZWANIA STOJĄCE PRZED ZACHODNIMI MNICHAMI I MNISZKAMI
  • PEŁNE ŚWIĘCENIA DLA KOBIET
  • RADA DLA WSPÓLNOTY MONASTYCZNEJ
  • RADOŚĆ PŁYNĄCA Z KLASZTORNEJ DYSCYPLINY
  • ETYCZNA SAMODYSCYPLINA ŚCIEŻEK BODHISATTWY I TANTRY
 • 5 Wyższy trening w praktyce koncentracji
  • WAŻNOŚĆ KONCENTRACJI
  • KRAINY EGZYSTENCJI I SFERY ŚWIADOMOŚCI
  • TRADYCJA PALIJSKA
  • PIĘĆ PRZESZKÓD I PIĘĆ CZYNNIKÓW WNIKNIĘCIA MEDYTACYJNEGO
  • CZTERY STANY JHANA
  • CZTERY NIEMATERIALNE WNIKNIĘCIA MEDYTACYJNE
  • OSIEM MEDYTACYJNYCH WYZWOLEŃ
  • WYŻSZE RODZAJE POZNANIA
  • TRADYCJA SANSKRYCKA
  • POZYCJE MEDYTACYJNE I OBIEKTY MEDYTACJI
  • PIĘĆ BŁĘDÓW I OSIEM ANTIDOTÓW
  • DZIEWIĘĆ ETAPÓW PRZEDŁUŻONEJ UWAŻNOŚCI
  • SPOKÓJ I DALSZE MEDYTACYJNE WNIKNIĘCIA
  • BUDDYZM CHIŃSKI
 • 6 Wyższy trening mądrości: trzydzieści siedem czynników sprzyjających przebudzeniu
  • CZTERY PODSTAWY UWAŻNOŚCI
  • UWAŻNOŚĆ DOTYCZĄCA CIAŁA
  • UWAŻNOŚĆ DOTYCZĄCA UCZUĆ
  • UWAŻNOŚĆ DOTYCZĄCA UMYSŁU
  • UWAŻNOŚĆ DOTYCZĄCA ZJAWISK
  • CZTERY PODSTAWY UWAŻNOŚCI DLA BODHISATTWÓW
  • CZTERY WYŻSZE DĄŻENIA
  • CZTERY PODSTAWY WYŻSZYCH MOCY DUCHOWYCH
  • PIĘĆ FUNKCJI I PIĘĆ MOCY
  • SIEDEM CZYNNIKÓW PRZEBUDZENIA
  • SZLACHETNA OŚMIORAKA ŚCIEŻKA
  • KONWENCJONALNA I OSTATECZNA NATURA TRZYDZIESTU SIEDMIU CZYNNIKÓW PRZEBUDZENIA
 • 7 Brak jaźni i pustka
  • TRADYCJA PALIJSKA: JAŹŃ I SKUPISKA
  • MADHJAMAKA: PRZEDMIOT NEGACJI
  • SIEDMIOPUNKTOWA NEGACJA
  • SZEŚĆ ELEMENTÓW NIE STANOWI JAŹNI
  • KRYTYKA CZTERECH SKRAJNYCH POGLĄDÓW DOTYCZĄCYCH POWSTAWANIA
  • BRAK JAŹNI I ZWODNICZOŚĆ
  • PUSTKA
  • CZYM JEST NACZYNIE NIOSĄCE KARMĘ?
 • 8 Zależne powstawanie
  • DWANAŚCIE STOPNI ZALEŻNEGO POWSTAWANIA
  • PŁYNNOŚĆ ETAPÓW
  • KTO KRĄŻY W SAMSARZE?
  • KORZYŚCI MEDYTOWANIA NAD DWUNASTOMA OGNIWAMI ZALEŻNEGO POWSTAWANIA
  • TRADYCJA SANSKRYCKA: POZIOMY ZALEŻNOŚCI
  • ZALEŻNOŚĆ PRZYCZYNOWA
  • ZALEŻNOŚĆ WZAJEMNA
  • PROSTA ZALEŻNA DESYGNACJA
  • PUSTKA I ZALEŻNE POWSTAWANIE SĄ ZE SOBĄ POWIĄZANE
  • TRADYCJA PALIJSKA: POJĘCIA, TERMINY I KONCEPCJE
 • 9 Połączenie spokoju i wglądu
  • TRADYCJA PALIJSKA
  • TRADYCJA SANSKRYCKA
  • BUDDYZM CHIŃSKI
 • 10 Postęp na ścieżce
  • TRADYCJA PALIJSKA: OCZYSZCZENIE I WIEDZA
  • TRADYCJA SANSKRYCKA: PIĘĆ ŚCIEŻEK I DZIESIĘĆ POZIOMÓW BODHISATTWY
  • RÓŻNICE POMIĘDZY TRZEMA POJAZDAMI
  • TRADYCJA SANSKRYCKA: NIRWANA
  • TRADYCJA PALIJSKA: NIBBANA
 • 11 Cztery niezmierzoności
  • TRADYCJA PALIJSKA
  • MIŁOŚĆ
  • WSPÓŁCZUCIE
  • RADOŚĆ
  • RÓWNOŚĆ/BEZSTRONNOŚĆ
  • CZTERY NIEZMIERZONOŚCI I WGLĄD
  • WROGOWIE BLISCY I DALECY
  • TRADYCJA SANSKRYCKA
 • 12 Bodhiczitta
  • BUDDYZM TYBETAŃSKI
  • BEZSTRONNOŚĆ
  • SIEDMIOCZĘŚCIOWA INSTRUKCJA PRZYCZYNOWO-SKUTKOWA
  • ZRÓWNANIE I WYMIANA SIEBIE NA INNYCH
  • DOBRO WŁASNE, PEWNOŚĆ SIEBIE, POSTAWA EGOCENTRYCZNA I NIEWIEDZA EGOTYCZNA
  • ZINTEGROWANIE POGLĄDU Z BODHICZITTĄ
  • BUDDYZM CHIŃSKI
  • CZTERY WIELKIE ŚLUBOWANIA
  • BODHICZITTA DĄŻENIA I ZASTOSOWANIA
  • TRADYCJA PALIJSKA: BODHICZITTA I BODHISATTOWIE
 • 13 Trening bodhisattwy w doskonałościach
  • TRADYCJA SANSKRYCKA
  • TRADYCJA PALIJSKA: DZIESIĘĆ PARAMIS
  • DOSKONAŁOŚĆ SZCZODROŚCI
  • DOSKONAŁOŚĆ ETYCZNEJ DYSCYPLINY
  • DOSKONAŁOŚĆ WYTRWAŁOŚCI
  • DOSKONAŁOŚĆ RADOSNEGO WYSIŁKU
  • DOSKONAŁOŚCI MEDYTACYJNEJ RÓWNOWAGI I WYRZECZENIA
  • DOSKONAŁOŚĆ MĄDROŚCI
  • DOSKONAŁOŚCI NIEWZRUSZONEGO POSTANOWIENIA I DETERMINACJI
  • DOSKONAŁOŚCI ZRĘCZNYCH ŚRODKÓW, MOCY I NAJWYŻSZEJ MĄDROŚCI
  • PARAMISY PRAWDZIWOŚCI, MIŁOŚCI I BEZSTRONNOŚCI (RÓWNOŚCI)
  • CZTERY SPOSOBY PRZYCIĄGANIA UCZNIÓW
 • 14 Możliwość przebudzenia i natura buddy
  • CZY WYZWOLENIE JEST MOŻLIWE?
  • TRADYCJA PALIJSKA: ŚWIETLISTY UMYSŁ
  • SZKOŁA JOGACZARA: NATURA BUDDY
  • SZKOŁA MADHJAMAKA: NATURA BUDDY
  • TANTRAJANA: NATURA BUDDY
  • CZAN: NATURA BUDDY, BODHICZITTA I PRAWDZIWA TAKOŚĆ
  • ROZUMIENIE TATHAGATAGARBHY
 • 15 Tantra
  • BÓSTWA TANTRYCZNE
  • WEJŚCIE NA ŚCIEŻKĘ WADŻRAJANY
  • DOSKONAŁE CECHY NAJWYŻSZEJ JOGATANTRY
 • 16 Podsumowanie
 • Przypisy
 • O autorach
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Buddyzm. Jeden nauczyciel, wiele tradycji
 • Autor: Jego Świątobliwość Dalajlama, Tubten Cziedryn
 • Tytuł oryginału: Buddhism. One Teacher, Many Traditions
 • Tłumaczenie: Maciej Magura Góralski
 • ISBN Ebooka: 9788378189077, 9788378189077
 • Data wydania: 2015-06-30
 • Identyfikator pozycji: e_45ax
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS