Helion


Szczegóły ebooka

 
Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna


Dlaczego niektórzy łatwo osiągają sukcesy, a innym przychodzi to z trudnością, choć są równie zdolni? Daniel Goleman wskazuje na dużą rolę inteligencji emocjonalnej w dążeniu do życiowych celów.

Inteligencja emocjonalna żywo dyskutowana na całym świecie książka Daniela Golemana przynosi odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań, m.in.: Jak to się dzieje, że zdolni uczniowie stają się zaledwie przeciętnymi pracownikami? Dlaczego osoby o wysokim ilorazie inteligencji nieraz z trudem radzą sobie w życiu?

Jeśli nawet pytania te wydają się banalne, to odpowiedź którą dokumentują najnowsze badania naukowe obala dotychczasowe poglądy na rolę intelektu w odnoszeniu życiowego sukcesu. Zależy on bowiem głównie od samoświadomości, tj. od kontrolowania własnych emocji, zapału i wytrwałości w dążeniu do celu, a także od zdolności do empatii i umiejętności odnalezienia się w grupie. Czyli jak to określa autor od współczynnika inteligencji emocjonalnej.

Książka Daniela Golemana podpowiada, kiedy i jakimi metodami można kształtować inteligencję emocjonalną w dzieciach, aby nauczyć je jak najwłaściwszego wykorzystania wrodzonych zdolności w osiąganiu życiowych celów.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Spis treści
 • * * *
 • Podziękowania
 • Wstęp do jubileuszowego wydania w dziesiątą rocznicę publikacji Inteligencji emocjonalnej
 • Przedmowa do wydania polskiego
 • Postulat Arystotelesa
  • Dlaczego zająłem się tym właśnie teraz
  • Nasza podróż
 • Część I: MÓZG EMOCJONALNY
  • Rozdział I: Po co nam emocje?
   • Kiedy namiętności górują nad rozumem
   • Bodźce do działania
   • Nasze dwa umysły
   • Jak rósł mózg
  • Rozdział II: Anatomia porwania emocjonalnego
   • Siedlisko wszystkich namiętności
   • Nerwowy system alarmowy
   • Strażnik emocji
   • Specjalista od pamięci emocjonalnej
   • Anachroniczne alarmy nerwowe
   • Kiedy emocje są gwałtowne i pochopne
   • Menedżer emocji
   • Zestrajanie emocji i myśli
 • Część II: NATURA INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ
  • Rozdział III: Kiedy mądry jest głupi
   • Inteligencja emocjonalna a los
   • Inny rodzaj inteligencji
   • Spock kontra Data, czyli kiedy poznanie nie wystarcza
   • Czy emocje mogą być inteligentne?
   • Iloraz inteligencji a inteligencja emocjonalna
  • Rozdział IV: Poznaj siebie
   • Typ żywiołowy i typ beznamiętny
   • Człowiek bez uczuć
   • Pochwała wyczucia
   • Zgłębianie nieświadomości
  • Rozdział V: Niewolnik namiętności
   • Anatomia wściekłości
   • Nagły przypływ wściekłości
   • Złość nawarstwia się na złości
   • Balsam na złość
   • Wyciszanie złości
   • Wyładowywanie złości
   • Uśmierzanie niepokoju. Co, ja mam się martwić?
   • Po co nam martwienie się
   • Jak radzić sobie z melancholią
   • Metody podnoszenia nastroju
   • Wypieranie krzepiące zaprzeczenie
  • Rozdział VI: Mistrzowska zdolność
   • Panowanie nad impulsami. Test cukierków
   • Złe nastroje złe myślenie
   • Puszka Pandory i Pollyanna. Siła myślenia pozytywnego
   • Optymizm wielki motywator
   • Uskrzydlenie neurobiologia doskonałości
   • Uczenie się a uskrzydlenie. Nowy model kształcenia
  • Rozdział VII: Korzenie empatii
   • Jak rozwija się empatia
   • Dobrze dostrojone dziecko
   • Koszty niedostrojenia się
   • Neurologia empatii
   • Empatia i etyka korzenie altruizmu
   • Życie bez empatii: umysł pedofila, moralność psychopaty
  • Rozdział VIII: Sztuka współżycia
   • Okaż trochę emocji
   • Ekspresyjność i zaraźliwość emocji
   • Podstawy inteligencji społecznej
   • Skąd się bierze brak zdolności społecznych
   • Nienawidzimy cię
   • Doskonałość emocjonalna
 • Część III: INTELIGENCJA EMOCJONALNA STOSOWANA
  • Rozdział IX: Bliscy wrogowie
   • Jego i jej obraz małżeństwa. Korzenie tkwiące w dzieciństwie
   • Linie podziałów małżeńskich
   • Toksyczne myśli
   • Zatopienie. Pogrążanie się małżeństwa
   • Mężczyźni wrażliwa płeć
   • On i ona. Rada dla małżeństw
   • Dobra kłótnia
   • Uspokajanie się
   • Odtrucie poprzez rozmowę z samym sobą
   • Niedefensywne słuchanie i mówienie
   • Ćwiczenie
  • Rozdział X: Kierowanie z sercem
   • Krytyka jest sprawą pierwszorzędną
   • Najgorszy sposób wzbudzenia w kimś motywacji
   • Umiejętna krytyka
   • Jak postępować z odmiennością
   • Korzenie uprzedzeń
   • Brak tolerancji dla nietolerancji
   • Pomysłowość organizacyjna i grupowy iloraz inteligencji
  • Rozdział XI: Umysł i medycyna
   • Umysł ciała, czyli jakie znaczenie mają emocje dla zdrowia
   • Toksyczne emocje. Dane kliniczne
   • Kiedy złość jest zabójcza
   • Stres nieproporcjonalny i nieuzasadniony niepokój
   • Medyczne koszty depresji
   • Zdrowotne pożytki płynące z pozytywnych uczuć
   • Cena pesymizmu i korzyści z optymizmu
   • Z niewielką pomocą przyjaciół: medyczna wartość bliskich związków z innymi
   • Uzdrowicielska moc oparcia emocjonalnego
   • Włączenie inteligencji emocjonalnej do opieki medycznej
   • Ku medycynie, która okazuje troskę
 • Część IV: PRZEDZIAŁY MOŻLIWOŚCI
  • Rozdział XII: Kociołek rodzinny
   • Program przygotowawczy
   • Nauka emocjonalnego abecadła
   • Jak wychować łobuza
   • Znęcanie się zanik empatii
  • Rozdział XIII: Uraz i ponowne emocjonalne uczenie się
   • Przerażenie zastygłe w pamięci
   • Wstrząs pourazowy jako choroba układu limbicznego
   • Emocjonalne oduczanie się
   • Ponowna edukacja mózgu emocjonalnego
   • Ponowne uczenie się emocjonalne i pozbywanie się urazu
   • Psychoterapia jako seminarium emocjonalne
  • Rozdział XIV: Temperament nie jest wyrokiem przeznaczenia
   • Neurochemia nieśmiałości
   • Nic mnie nie dręczy: radosny temperament
   • Okiełznanie nadmiernie pobudliwego ciała migdałowatego
   • Dzieciństwo okres szans
   • Okresy decydujące
 • Część V: WYKSZTAŁCENIE EMOCJONALNE
  • Rozdział XV: Koszty analfabetyzmu emocjonalnego
   • Zapaść emocjonalna
   • Tłumienie agresji
   • Szkoła dla łobuzów
   • Zapobieganie depresji
   • Cena nowoczesności rosnące wskaźniki depresji
   • Przebieg depresji u dzieci
   • Wywołujące depresję sposoby myślenia
   • Wczesne opanowanie depresji
   • Zaburzenie łaknienia
   • Osamotnienie dzieci, które nie kończą szkoły
   • Ćwiczenie umiejętności zdobywania przyjaciół
   • Alkohol i narkotyki uzależnienie jako leczenie się
   • Dosyć wojen metoda zapobiegania
   • Informacja nie wystarczy
   • Aktywne składniki
  • Rozdział XVI: Kształcenie emocji
   • Nauka współdziałania
   • Punkt niezgody
   • Analiza post factum. Bójka, do której nie doszło
   • Codzienne zmartwienia
   • Abecadło inteligencji emocjonalnej
   • Wykształcenie emocjonalne w dzielnicy nędzy
   • Wykształcenie emocjonalne w przebraniu
   • Emocjonalny harmonogram
   • Wszystko we właściwym czasie
   • Wykształcenie emocjonalne jako metoda prewencji
   • Nowe spojrzenie na zadania szkoły
   • Zwiększone zadania szkoły
   • Czy wykształcenie emocjonalne coś zmienia?
   • Charakter, moralność i sztuka demokracji
   • Ostatnie słowo
 • Dodatki
  • Dodatek A. Czym jest emocja?
  • Dodatek B. Znamiona umysłu emocjonalnego
   • Szybka, ale bezmyślna reakcja
   • Najpierw uczucia, potem myśli
   • Rzeczywistość symboliczna
   • Przeszłość kładąca się ciężarem na teraźniejszości
   • Rzeczywistość specyficzna dla stanu emocjonalnego
  • Dodatek C. Mechanizm powstawania strachu
  • Dodatek D. Zespół Fundacji W.T. Granta: Aktywne składniki programów prewencji
  • Dodatek E. Program nauki samowiedzy
  • Dodatek F. Społeczne i emocjonalne uczenie się. Rezultaty
   • Projekt Rozwoju Dziecka
   • PATHS*
   • Projekt Społecznego Rozwoju z Seattle
   • Program Podwyższenia Umiejętności Społecznych Yale New Haven
   • Program Twórczego Rozwiązywania Konfliktów
   • Projekt Poprawy Świadomości Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Źródła
  • EDUKACJA
  • Życie organizacji
  • WYCHOWANIE
  • OGÓLNE
 • Przypisy
  • Wstęp
  • Rozdział I. Po co nam emocje?
  • Rozdział II. Anatomia porwania emocjonalnego
  • Rozdział III. Kiedy mądry jest głupi
  • Rozdział IV. Poznaj siebie
  • Rozdział V. Niewolnik namiętności
  • Rozdział VI. Mistrzowska zdolność
  • Rozdział VII. Korzenie empatii
  • Rozdział VIII. Sztuka współżycia
  • Rozdział IX. Bliscy wrogowie
  • Rozdział X. Kierowanie z sercem
  • Rozdział XI. Umysł i medycyna
  • Rozdział XII. Kociołek rodzinny
  • Rozdział XIII. Uraz i ponowne emocjonalne uczenie się
  • Rozdział XIV. Temperament nie jest wyrokiem przeznaczenia
  • Rozdział XV. Koszty analfabetyzmu emocjonalnego
  • Rozdział XVI. Kształcenie emocji
  • Dodatek B. Znamiona umysłu emocjonalnego
 • Karta redakcyjna