Helion


Szczegóły ebooka

Filozofia kosmologii

Filozofia kosmologii


Co to znaczy, że wszechświat się rozszerza? Czy Wielki Wybuch rzeczywiście był jego początkiem? Dlaczego nocne niebo nie świeci jednostajnym blaskiem? Czy wszechświat można uważać za układ izolowany?

W Filozofii kosmologii Michał Heller we właściwym sobie klarownym i pasjonującym wywodzie oprowadza Czytelnika po gąszczu tematów filozoficznych, które towarzyszyły kosmologii od jej zarania, aż do momentu uformowania się jej jako dojrzałej nauki empirycznej. Wskazuje na filozoficzne implikacje problemów kosmologicznych i opisuje rozwiązania, jakie próbowali dla nich znaleźć najwybitniejsi fizycy XX wieku.

Książka, którą trzymają Państwo w rękach, jest pierwszym polskim dziełem, które mierzy się z problematyką rodzącą się na styku pozornie odległych dyscyplin, jakimi są filozofia i kosmologia. Autor pokazuje, że w istocie ich interakcja jest nieunikniona, gdyż – jak sam stwierdza – „tam, gdzie w grę wchodzi wszechświat, trudno na bok odłożyć swoje filozoficzne upodobania lub uprzedzenia” 

Rozdział pierwszy

Kosmologia przed Einsteinem

1. Wprowadzenie

2. Paradoks Olbersa

3. Paradoks Seeligera

4. Termodynamika wszechświata5

5. Powstanie geometrii nieeuklidesowych

6. Przed przewrotem

 

Rozdział drugi

Kosmologia 1917–1965

1. Fizyczne podstawy kosmologii

2. Przed drugą wojną światową

3. Po drugiej wojnie światowej

4. Ku nowej epoce

 

Rozdział trzeci

Pierwsze pytania filozoficzne kosmologii relatywistycznej

1. Czy kosmologia jako nauka jest możliwa?

2. Zasada Macha

3. Zasada kosmologiczna

4. Czy wszechświat się rozszerza?

 

Rozdział czwarty

Wielki problem początku wszechświata

1. Osobliwość początkowa

2. Filozoficzne i światopoglądowe spory wokół problemu osobliwości początkowej

2.1. Wieczne powroty

2.2. Osobliwość – stworzenie wszechświata

2.3. Osobliwość – naturalny początek Wszechświata

2.4. Stworzenie materii bez osobliwości

 

Rozdział piąty

Bilans

1. Metoda kosmologii

2. Problem ekstrapolacji

3. Problem unikalności wszechświata

4. Metafizyka wszechświata

Bibliografia

Indeks nazwisk