Helion


Copernicus Center Press

Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania
Metazoa. Od szklanych gąbek i morskich smoków do ukrytej krainy umysłu
Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law vol. 8
Elementy. Teoria proporcji i podobieństwa
Bóg i Nauka. Moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim