Autor: Jerzy Stelmach
Prof. dr. hab. JERZY STELMACH – prawnik i filozof, doktor honoris causa uniwersytetów w Heidelbergu i Augsburgu, kierownik Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej UJ, współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Autor lub współautor kilkuset artykułów naukowych i kilkunastu książek, w tym Die hermeneutische Auffasung der Rechtsphilosophie (Gremer 1991) oraz, wspólnie z Bartoszem Brożkiem, Methods of Legal Reasoning (Springer 2006) i Sztuka negocjacji prawniczych (Wolters Kluwer 2011).

Ciekawość

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Fenomen normatywności

Bartosz Brożek, Anna Brożek, Jerzy Stelmach

Foundations of Legal Negotiations. Studies in the Philosophy of Law vol. 8

Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach

Negocjacje

Bartosz Brożek, Jerzy Stelmach

Spór o rozumienie

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Szkice z filozofii głupoty

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

Szkice z filozofii głupoty

Bartosz Brożek, Michał Heller, Jerzy Stelmach

The Many Faces of Normativity

Bartosz Brożek, Anna Brożek, Marcin Siwek, Jan Woleński, ...