Helion


Szczegóły ebooka

Modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II

Modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II


Wydany z datą 1 maja 2011 roku, najprawdopodobniej pierwszy w świecie modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II.

Modlitewnik opatrzył wstępem nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Znajdziemy w nim m.in.: Modlitwę o kanonizację bł. Jana Pawła II, Dziękczynienie za życie bł. Jana Pawła II, Modlitwę za pokolenie JP2, modlitwy pacierzowe, do polskich świętych, do wszystkich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II, różnorodne prośby modlitewne za przyczyną Jana Pawła II, modlitwy rodzinne, osobiste, rozważania i litanie oraz nabożeństwa.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Wstęp
 • Modlitwa o dobrą modlitwę
 • Modlitwa o kanonizację bł. Jana Pawła II
 • Dziękczynienie za życie bł. Jana Pawła II
 • Dziękczynienie za wszystkich w życiu bł. Jana Pawła II
 • Modlitwa za pokolenie JP2
 • Pacierz i Msza Święta
 • Panie Jezu Chryste...
  • Powitanie dnia
  • W ciągu dnia
  • Pożegnanie dnia
  • Eucharystia powszednia i świąteczna
  • Modlitwa o dobra ewangeliczne
 • Modlitwy do Trójcy Świętej
  • Modlitwa do Boga Ojca
  • Modlitwa do Jezusa Chrystusa, Syna Bożego
  • Modlitwa do Ducha Świętego
 • Modlitwy do świętych
  • Modlitwa do Matki Bożej Pięknej Miłości
  • Modlitwa do św. Józefa
  • Modlitwa do św. Wojciecha i św. Stanisława
  • Modlitwa do św. Jadwigi Królowej
  • Modlitwa do św. Alberta Chmielowskiego
  • Modlitwa do św. Faustyny i bł. Michała Sopoćki
  • Modlitwa do św. Ojca Pio
  • Modlitwa do bł. Matki Teresy z Kalkuty
  • Modlitwa do bł. ks. Jerzego Popiełuszki
  • Modlitwa do wszystkich świętych i błogosławionych wyniesionych na ołtarze przez Jana Pawła II
 • Podziękowania za sakramenty
  • Chrzest
  • Sakrament pojednania
  • Eucharystia
  • Bierzmowanie
  • Małżeństwo
  • Sakrament święceń
  • Namaszczenie chorych
  • Przeżywanie sakramentu spowiedzi
   • Wezwanie Ducha Świętego
   • Rachunek sumienia
   • Modlitwa przed i po spowiedzi (przy konfesjonale)
   • Prośba o nawrócenie i wytrwanie w dobrych postanowieniach
   • Modlitwa o naprawienie krzywd (w domu)
  • Przeżywanie Eucharystii
   • Modlitwa w domu o dobre przeżycie Mszy Świętej
   • Akty strzeliste w drodze do i z kościoła
   • Powitanie Jezusa w tabernakulum i księdze Biblii (akty strzeliste)
   • Słowa przed i po Komunii Świętej (akty strzeliste)
   • Adoracja Najświętszego Sakramentu poza Mszą Świętą (akty strzeliste)
 • Sprawy ostateczne
  • Przygotowanie na śmierć według testamentu Jana Pawła II
  • Modlitwa z chorymi terminalnie i umierającymi
  • Modlitwa na cmentarzu
  • Modlitwa przy rzymskim grobie bł. Jana Pawła II
 • Prośby modlitewne
  • Modlitwy za Kościół
   • Modlitwa za Kościół
   • Modlitwa o jedność chrześcijan
   • Modlitwa za papieża
   • Modlitwa za biskupów
   • Modlitwa za kapłanów
   • Modlitwa za osoby konsekrowane
   • Modlitwa za seminarzystów i nowicjuszy
   • Modlitwa za nauczycieli i wychowawców
   • Modlitwa za pielgrzymów i dobroczyńców
  • Modlitwy za Ojczyznę
   • Modlitwa za naszą Ojczyznę
   • Modlitwa o pamięć papieskich pielgrzymek
   • Modlitwa o wierność nauczaniu Jana Pawła II
   • Modlitwa za naród polski
   • Modlitwa za parlament, prezydenta i rząd RP
   • Modlitwa za rodaków na obczyźnie
   • Modlitwa za polityków i samorządowców
   • Modlitwa za bezdomnych
   • Modlitwa podróżnych i kierowców
   • Modlitwa za dziennikarzy i twórców
   • Modlitwa za lekarzy i służbę medyczną
   • Modlitwa za żołnierzy, policjantów, strażaków
   • Modlitwa o solidarność pracowników i bezrobotnych
  • Modlitwy za świat
   • Modlitwa o pokój i sprawiedliwość
   • Modlitwa o pojednanie między narodami
   • Modlitwa za wyznawców innych religii
   • Modlitwa za Ziemię Świętą
   • Modlitwa za niewierzących w Boga
   • Modlitwa za sąsiadów Polski
   • Modlitwa za Europę
  • Modlitwy rodzinne
   • Modlitwa za małżonków i rodziców
   • Modlitwa za życie poczęte
   • Modlitwa za dzieci i młodzież
   • Modlitwa za sieroty
   • Modlitwa za narzeczonych
   • Modlitwa za wybór drogi życiowej
   • Modlitwa o zgodę w rodzinie
   • Modlitwa za rozwodników i konkubentów
   • Modlitwa za przyjaciół, sąsiadów i znajomych
   • Modlitwa za chorych
   • Modlitwa za zniewolonych nałogami
   • Modlitwa za niechodzących do kościoła
   • Modlitwa za osoby w podeszłym wieku
   • Modlitwa za wnuki i prawnuki
  • Modlitwy osobiste
   • Modlitwa o zdrowie i długie życie
   • Modlitwa o dobrą śmierć
   • Modlitwa o świętość
   • Modlitwa o bezpieczeństwo materialne
   • Modlitwa za nieprzyjaciół
   • Modlitwa za bliskich zmarłych
   • Modlitwa przed czytaniem Pisma Świętego
   • Modlitwa o dobrą rozmowę
   • Modlitwa o słowność i solidność
   • Modlitwa o dobre spełnienie obowiązku
 • Nabożeństwa
  • Różaniec z bł. Janem Pawłem II
   • I Tajemnice radosne
   • II Tajemnice światła
   • III Tajemnice bolesne
   • IV Tajemnice chwalebne
  • Maryjo Trzykroć Przedziwna...
  • Droga krzyżowa. Świadkowie Paschy Chrystusowej
  • Pozdrowienie Ukrzyżowanego Jezusa
  • Modlitwa pasyjna z bł. Janem Pawłem II
 • Rozmyślania i litanie
  • Mała litania kalwaryjska
  • Mała litania łagiewnicka
  • Mała litania do Jezusa Żywej Hostii
  • Zawierzenie fatimskie i jasnogórskie
  • Mała litania rzymska
  • Litania do Królowej Świata
  • Litania rodzinna do Bożej Opatrzności
  • Litania do bł. Jana Pawła II
 • Zdjęcia
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Modlitewnik za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II
 • Autor: ks. Henryk Romanik
 • ISBN Ebooka: 9788375693737, 9788375693737
 • Data wydania: 2013-08-19
 • Identyfikator pozycji: e_530l
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael