Helion


Szczegóły ebooka

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II DIVES IN MISERICORDIA

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II DIVES IN MISERICORDIA


Encyklika Jana Pawła II Dives in Misericordia (Bogaty w Miłosierdziu). Druga encyklika Jana Pawła II. Ogłoszona została 30 listopada 1980 r. Jej podtytuł brzmi: O Bożym Miłosierdziu. "Miłosierdzie stanowi podstawową treść orędzia mesjańskiego Chrystusa oraz siłę konstytutywną Jego posłannictwa" - napisał papież i dał w tej encyklice teologiczny wykład dla kultu Miłosierdzia Bożego głoszonego przez św. Faustynę Kowalską.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • I KTO MNIE WIDZI, WIDZI I OJCA (por. J 14,9)
  • OBJAWIENIE MIŁOSIERDZIA
  • WCIELENIE MIŁOSIERDZIA
 • II ORĘDZIE MESJAŃSKIE
  • KIEDY CHRYSTUS ROZPOCZĄŁ CZYNIĆ I NAUCZAĆ
 • III STARY TESTAMENT
 • IV PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM
  • ANALOGIA
  • SZCZEGÓLNA KONCENTRACJA NA GODNOŚCI CZŁOWIEKA
 • V MISTERIUM PASCHALNE
  • MIŁOSIERDZIE OBJAWIONE W KRZYŻU I ZMARTWYCHWSTANIU
  • MIŁOŚĆ POTĘŻNIEJSZA NIŻ ŚMIERĆ POTĘŻNIEJSZA NIŻ GRZECH
  • MATKA MIŁOSIERDZIA
 • VI MIŁOSIERDZIE Z POKOLENIA NA POKOLENIE
  • OBRAZ NASZEGO POKOLENIA
  • ŹRÓDŁA NIEPOKOJU
  • CZY SPRAWIEDLIWOŚĆ WYSTARCZA?
 • VII MIŁOSIERDZIE BOGA W POSŁANNICTWIE KOŚCIOŁA
  • KOŚCIÓŁ WYZNAJE MIŁOSIERDZIE BOGA I GŁOSI JE
  • KOŚCIÓŁ STARA SIĘ CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE
 • VIII MODLITWA KOŚCIOŁA NASZYCH CZASÓW
  • KOŚCIÓŁ ODWOŁUJE SIĘ DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II DIVES IN MISERICORDIA
 • Autor: Jan Paweł II
 • ISBN Ebooka: 9788375693553, 9788375693553
 • Data wydania: 2013-09-07
 • Identyfikator pozycji: e_5317
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael