Helion


Szczegóły ebooka

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II LABOREM EXERCENS

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II LABOREM EXERCENS


Encyklika Jana Pawła II Laborem exercens (Wykonując pracę). Pierwsza encyklika społeczna Jana Pawła II, ogłoszona 14 września 1981 r., w 90. rocznicę ogłoszenia encykliki Rerum novarum Leona XIII. Papież pochyla się nad zagadnieniami pracy, ale w kontekście podmiotowej roli człowieka. Praca ma służyć człowiekowi, jego rozwojowi w zakresie nauki, techniki, kultury, moralności. O ile człowiek jest podmiotem pracy, o tyle technika jest jej przedmiotem. Ojciec Święty poświęca też miejsce roli przedsiębiorców, związków zawodowych, niepełnosprawnym... Podkreśla, że wzorem pracy dla katolika ma być sam Bóg. Dotyczy to organizacji pracy, ale także korzystania z odpoczynku.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • I WPROWADZENIE
  • O PRACY LUDZKIEJ W 90 LAT PO ENCYKLICE RERUM NOVARUM
  • W ORGANICZNYM ROZWOJU DZIAŁANIA I NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA
  • PROBLEM PRACY KLUCZEM DO KWESTII SPOŁECZNEJ
 • II PRACA A CZŁOWIEK
  • W KSIĘDZE RODZAJU
  • PRACA W ZNACZENIU PRZEDMIOTOWYM. TECHNIKA
  • PRACA W ZNACZENIU PODMIOTOWYM. CZŁOWIEK PODMIOT PRACY
  • ZAGROŻENIE WŁAŚCIWEGO PORZĄDKU WARTOŚCI
  • SOLIDARNOŚĆ LUDZI PRACY
  • PRACA GODNOŚĆ OSOBY
  • PRACA A SPOŁECZEŃSTWO: RODZINA, NARÓD
 • III KONFLIKT PRACY I KAPITAŁU NA OBECNYM ETAPIE HISTORYCZNYM
  • WYMIARY KONFLIKTU
  • PIERWSZEŃSTWO PRACY
  • EKONOMIZM I MATERIALIZM
  • PRACA A WŁASNOŚĆ
  • ARGUMENT PERSONALISTYCZNY
 • IV UPRAWNIENIA LUDZI PRACY
  • W SZEROKIM KONTEKŚCIE PRAW CZŁOWIEKA
  • PRACODAWCA POŚREDNI A BEZPOŚREDNI
  • PROBLEM ZATRUDNIENIA
  • PŁACA I INNE ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
  • ZNACZENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
  • GODNOŚĆ PRACY NA ROLI
  • OSOBA UPOŚLEDZONA A PRACA
  • PRACA A PROBLEM EMIGRACJI
 • V ELEMENTY DUCHOWOŚCI PRACY
  • SZCZEGÓLNE ZADANIE KOŚCIOŁA
  • PRACA JAKO UCZESTNICTWO W DZIELE STWÓRCY
  • CHRYSTUS CZŁOWIEK PRACY
  • PRACA LUDZKA W ŚWIETLE CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA I ZMARTWYCHWSTANIA
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II LABOREM EXERCENS
 • Autor: Jan Paweł II
 • ISBN Ebooka: 9788375693560, 9788375693560
 • Data wydania: 2013-09-07
 • Identyfikator pozycji: e_5318
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael