Helion


Szczegóły ebooka

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTOR HOMINIS

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTOR HOMINIS


Encyklika Jana Pawła II Redemptor hominis (Odkupiciel człowieka). Pierwsza encyklika Jana Pawła II, ogłoszona 4 marca 1979 r., poświęcona Jezusowi Chrystusowi jako Odkupicielowi. Uważana za programowy dokument pontyfikatu, który rozwija myśli zawarte przez polskiego papieża w homilii wygłoszonej podczas mszy inauguracyjnej. Padło wtedy słynne wezwanie: "Otwórzcie drzwi Chrystusowi". Redemtor Hominis to także pierwsza w historii encyklika z zakresu antropologii teologicznej.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • I DZIEDZICTWO
  • U KRESU DRUGIEGO TYSIĄCLECIA
  • PIERWSZE SŁOWA NOWEGO PONTYFIKATU
  • W ZAWIERZENIU DUCHOWI PRAWDY I MIŁOŚCI
  • W NAWIĄZANIU DO PIERWSZEJ ENCYKLIKI PAWŁA VI
  • KOLEGIALNOŚĆ I APOSTOLSTWO
  • DROGA DO ZJEDNOCZENIA CHRZEŚCIJAN
 • II TAJEMNICA ODKUPIENIA
  • W KRĘGU TAJEMNICY CHRYSTUSA
  • ODKUPIENIE ODNOWIONYM STWORZENIEM
  • BOSKI WYMIAR TAJEMNICY ODKUPIENIA
  • LUDZKI WYMIAR TAJEMNICY ODKUPIENIA
  • TAJEMNICA CHRYSTUSA U PODSTAW MISJI KOŚCIOŁA I CHRZEŚCIJAŃSTWA
  • MISJA KOŚCIOŁA A WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA
 • III CZŁOWIEK ODKUPIONY I JEGO SYTUACJA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM
  • CHRYSTUS ZJEDNOCZYŁ SIĘ Z KAŻDYM CZŁOWIEKIEM
  • WSZYSTKIE DROGI KOŚCIOŁA PROWADZĄ DO CZŁOWIEKA
  • CZEGO LĘKA SIĘ WSPÓŁCZESNY CZŁOWIEK
  • POSTĘP CZY ZAGROŻENIE?
  • PRAWA CZŁOWIEKA: LITERA CZY DUCH
 • IV POSŁANNICTWO KOŚCIOŁA I LOS CZŁOWIEKA
  • KOŚCIÓŁ PRZEJĘTY POWOŁANIEM CZŁOWIEKA W CHRYSTUSIE
  • KOŚCIÓŁ ODPOWIEDZIALNY ZA PRAWDĘ
  • EUCHARYSTIA I POKUTA
  • POWOŁANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE: SŁUŻYĆ I KRÓLOWAĆ
  • MATKA NASZEGO ZAWIERZENIA
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTOR HOMINIS
 • Autor: Jan Paweł II
 • ISBN Ebooka: 9788375693546, 9788375693546
 • Data wydania: 2013-09-07
 • Identyfikator pozycji: e_531a
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael