Helion


Szczegóły ebooka

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II UT UNUM SINT

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II UT UNUM SINT


Encyklika Jana Pawła II Ut unum sint (Aby byli jedno). Dwunasta encyklika Jana Pawła II ogłoszona 25 maja 1995 r. Poświęcona jest problemom braku jedności wśród chrześcijan i zagadnieniom ekumenizmu. Papież stwierdza, że Kościół dąży do jedności, a działalność ekumeniczna nabrała szczególnego znaczenia po II Soborze Watykańskim. "Do pełnej komunii - pisze Ojciec Święty - należy dążyć w perspektywie jedności, która nie usuwa uprawnionej różnorodności".

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • WPROWADZENIE
 • I ZAANGAŻOWANIE EKUMENICZNE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
  • ZAMYSŁ BOŻY A KOMUNIA
  • DROGA EKUMENIZMU DROGĄ KOŚCIOŁA
  • ODNOWA I NAWRÓCENIE
  • ZASADNICZE ZNACZENIE DOKTRYNY
  • PRYMAT MODLITWY
  • DIALOG EKUMENICZNY
  • LOKALNE STRUKTURY DIALOGU
  • DIALOG JAKO RACHUNEK SUMIENIA
  • DIALOG ZMIERZAJĄCY DO USUNIĘCIA ROZBIEŻNOŚCI
  • WSPÓŁPRACA PRAKTYCZNA
 • II OWOCE DIALOGU
  • ODZYSKANE BRATERSTWO
  • SOLIDARNOŚĆ W SŁUŻBIE LUDZKOŚCI
  • ZBIEŻNOŚCI W DZIEDZINIE SŁOWA BOŻEGO I LITURGICZNEGO KULTU
  • UZNANIE DLA DÓBR ISTNIEJĄCYCH U INNYCH CHRZEŚCIJAN
  • WZROST KOMUNII
  • DIALOG Z KOŚCIOŁAMI WSCHODU
  • PONOWNE NAWIĄZANIE KONTAKTÓW
  • KOŚCIOŁY SIOSTRZANE
  • POSTĘPY DIALOGU
  • RELACJE ZE STAROŻYTNYMI KOŚCIOŁAMI WSCHODU
  • DIALOG Z INNYMI KOŚCIOŁAMI I WSPÓLNOTAMI KOŚCIELNYMI NA ZACHODZIE
  • RELACJE EKLEZJALNE
  • PRAKTYCZNE FORMY WSPÓŁPRACY
 • III QUANTA EST NOBIS VIA?
  • KONTYNUOWANIE I POGŁĘBIANIE DIALOGU
  • PRZYSWOJENIE DOTYCHCZASOWYCH OSIĄGNIĘĆ
  • KONTYNUACJA EKUMENIZMU DUCHOWEGO I DAWANIE ŚWIADECTWA ŚWIĘTOŚCI
  • WKŁAD KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W DĄŻENIE DO JEDNOŚCI CHRZEŚCIJAN
  • POSŁUGA JEDNOŚCI BISKUPA RZYMU
  • KOMUNIA WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW PARTYKULARNYCH Z KOŚCIOŁEM RZYMU: NIEODZOWNY WARUNEK JEDNOŚCI
  • PEŁNA JEDNOŚĆ A EWANGELIZACJA
  • ADHORTACJA
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II UT UNUM SINT
 • Autor: Jan Paweł II
 • ISBN Ebooka: 9788375693652, 9788375693652
 • Data wydania: 2013-09-07
 • Identyfikator pozycji: e_531d
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael