Helion


Szczegóły ebooka

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTORIS MATER

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTORIS MATER


Encyklika Jana Pawła II Redemptoris Mater (Matka Odkupiciela). Encyklika Jana Pawła II z 25 marca 1987 r., dotycząca roli Maryi w życiu Kościoła katolickiego. Ojciec Święty ukazuje szczególne miejsce Matki Jezusa w Kościele pielgrzymującym. Podkreśla rolę macierzyństwa Maryi dla Kościoła i każdego człowieka oraz szczególne pośrednictwo, które z niego wynika. W encyklice tej papież wskazał także na znaczącą rolę kobiety w Kościele.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • WPROWADZENIE
 • I MARYJA W TAJEMNICY CHRYSTUSA
  • 1. ŁASKI PEŁNA
  • 2. BŁOGOSŁAWIONA, KTÓRA UWIERZYŁA
  • 3. OTO MATKA TWOJA
 • II BOGARODZICA POŚRODKU PIELGRZYMUJĄCEGO KOŚCIOŁA
  • 1. KOŚCIÓŁ, LUD BOŻY ZAKORZENIONY WŚRÓD WSZYSTKICH NARODÓW ZIEMI
  • 2. PIELGRZYMOWANIE KOŚCIOŁA A JEDNOŚĆ WSZYSTKICH CHRZEŚCIJAN
  • 3. MAGNIFICAT PIELGRZYMUJĄCEGO KOŚCIOŁA
 • III POŚREDNICTWO MACIERZYŃSKIE
  • 1. MARYJA SŁUŻEBNICA PAŃSKA
  • 2. MARYJA W ŻYCIU KOŚCIOŁA I KAŻDEGO CHRZEŚCIJANINA
  • 3. ZNACZENIE ROKU MARYJNEGO
 • ZAKOŃCZENIE
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II REDEMPTORIS MATER
 • Autor: Jan Paweł II
 • ISBN Ebooka: 9788375693591, 9788375693591
 • Data wydania: 2013-09-07
 • Identyfikator pozycji: e_531h
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael