Helion


Szczegóły ebooka

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II DOMINUM ET VIVIFICANTEM

Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II DOMINUM ET VIVIFICANTEM


Encyklika Jana Pawła II Dominum et Vivificantem (Pan i Ożywiciel). Piąta encyklika Jana Pawła II, ogłoszona 18 maja 1986 r., poświęcona Duchowi Świętemu. Podtytuł dokumentu brzmi: O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata. Papież przybliża wiernym tajemnicę Trzeciej Osoby Boskiej i podkreśla rolę Ducha Świętego w prowadzeniu człowieka do prawdy o Chrystusie, który zbawia świat. W zakończeniu Ojciec Święty prosi Ducha Świętego o błogosławieństwo i łaskę dla Kościoła i rodziny ludzkiej.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • WSTĘP
 • I DUCH OJCA I SYNA DANY KOŚCIOŁOWI
  • 1. OBIETNICA I OBJAWIENIE SIŁY JEZUSA PODCZAS WIECZERZY PASCHALNEJ
  • 2. OJCIEC, SYN I DUCH ŚWIĘTY
  • 3. ZBAWCZE UDZIELANIE SIĘ BOGA W DUCHU ŚWIĘTYM
  • 4. MESJASZ NAMASZCZONY DUCHEM ŚWIĘTYM
  • 5. JEZUS Z NAZARETU, WYNIESIONY W DUCHU ŚWIĘTYM
  • 6. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY MÓWI: WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!
  • 7. DUCH ŚWIĘTY A CZAS KOŚCIOŁA
 • II DUCH, KTÓRY PRZEKONYWA ŚWIAT O GRZECHU
  • 1. GRZECH, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SĄD
  • 2. ŚWIADECTWO DNIA PIĘĆDZIESIĄTNICY
  • 3. ŚWIADECTWO POCZĄTKU: PIERWORODNY WYMIAR GRZECHU
  • 4. DUCH, KTÓRY PRZEOBRAŻA CIERPIENIE W ODKUPIEŃCZĄ MIŁOŚĆ
  • 5. KREW, KTÓRA OCZYSZCZA SUMIENIA
  • 6. GRZECH PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU
 • III DUCH, KTÓRY DAJE ŻYCIE
  • 1. MOTYW JUBILEUSZU DWUTYSIĄCLECIA: CHRYSTUS, KTÓRY SIĘ POCZĄŁ Z DUCHA ŚWIĘTEGO
  • 2. MOTYW JUBILEUSZU: OBJAWIŁA SIĘ ŁASKA
  • 3. DUCH ŚWIĘTY W IMMANENTNYM KONFLIKCIE Z CZŁOWIEKIEM: CIAŁO POŻĄDA PRZECIWKO DUCHOWI, A DUCH PRZECIW CIAŁU
  • 4. DUCH ŚWIĘTY UMACNIA CZŁOWIEKA WEWNĘTRZNEGO
  • 5. KOŚCIÓŁ SAKRAMENTEM WEWNĘTRZNEGO ZJEDNOCZENIA Z BOGIEM
  • 6. DUCH I OBLUBIENICA MÓWIĄ: PRZYJDŹ!
 • ZAKOŃCZENIE
 • Karta redakcyjna

 • Tytuły: Encyklika Ojca Świętego bł. Jana Pawła II DOMINUM ET VIVIFICANTEM
 • Autor: Jan Paweł II
 • ISBN Ebooka: 9788375693584, 9788375693584
 • Data wydania: 2013-09-07
 • Identyfikator pozycji: e_531i
 • Kategorie:
 • Wydawca: Dom Wydawniczy Rafael