Helion


Szczegóły ebooka

Msze Święte gregoriańskie i wieczyste

Msze Święte gregoriańskie i wieczyste


Większość z nas nie jest aż tak dobra, żeby bezpośrednio po zgonie wzorem wszystkich świętych trafić do nieba, ani tak zła i zdeprawowana, żeby znaleźć się w piekle Miejscem, w którym większości z nas przyjdzie przez pewien czas przebywać, będzie czyściec Dusze pokutujące tam za swoje winy nie mogą zdobywać żadnych zasług, które mogłyby wpłynąć na złagodzenie odbywanej kary. Dlatego też modlą się i wstawiają za nie Maryja oraz święci w niebie. Wielkie wsparcie zapewnić im możemy również my, wciąż żyjący na tym świecie. Nie ma zaś lepszego sposobu pomocy duszom czyśćcowym niż ofiarowanie w ich intencji Mszy Świętych, przede wszystkim gregoriańskich lub wieczystych.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Grzech Justusa
 • Justus w czyśćcu
 • Justus żebrakiem
 • Justus uratowany!
 • Dzięki zbawczej Hostii
 • Zmarli w świecie żywych
 • Msza Święta najlepszą pomocą niezwykłe świadectwa
 • Ubezpieczenie na życie wieczne
 • Nie tylko gregorianka, czyli o Mszach Świętych wieczystych
 • Błagam Was
 • Karta redakcyjna