Helion


Szczegóły ebooka

Święta Hildegarda z Bingen

Święta Hildegarda z Bingen


Trudno w paru słowach oddać wyjątkowość Hildegardy z Bingen (1098-1179). Ta benedyktyńska mniszka, reformatorka Kościoła, odnowicielka życia monastycznego, egzorcystka i kaznodziejka, była również autorką prac z zakresu teologii, medycyny, kosmologii, przyrodoznawstwa i ziołolecznictwa, na dodatek poetką, kompozytorką, wreszcie wizjonerką i prorokinią. Co więcej, w każdej z tych dziedzin osiągnęła doskonałość.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Rozdział 1. Kanonizacja równoważna
 • Rozdział 2. Szkic biograficzny
 • Rozdział 3. Próby kanonizacji
 • Rozdział 4. Wzorowość życia
 • Rozdział 5. Sława świętości i cudów
 • Rozdział 6. Eminens doctrina
  • 6.1. Poznanie Boga
  • 6.2. Koncepcja człowieka
  • 6.3. Sakramenty
  • 6.4. Kosmos
  • 6.5. Sacra doctrina
 • Rozdział 7. Ponadczasowe znaczenie nauczania Hildegardy
  • 7.1. Oddziaływanie pism Hildegardy
  • 7.2. Aktualność
 • Rozdział 8. Orędzie świętości
 • Rozdział 9. Benedykt XVI i Hildegarda z Bingen
  • 9.1. Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej (w Castel Gandolfo) 1 września 2010 roku72
  • 9.2. Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej (w Auli Pawła VI) 8 września 2010 roku73
 • Karta redakcyjna