Helion


Szczegóły ebooka

Perełki z Domu św. Marty

Perełki z Domu św. Marty


Oddajemy do Państwa rąk niezwykły zbiór Kazania z Domu św. Marty. Dotychczas nie ukazało się tak obszerne ich opracowanie. Poprzez te wypowiedzi, niekiedy bardzo spontaniczne, żywe, wręcz potoczne, a więc bliskie każdemu człowiekowi, poznawaliśmy i poznajemy nadal papieża Franciszka. Ukazuje on w nich swoją osobowość, poglądy, stosunek do świata, wyznacza kierunek, w jakim powinien dążyć współczesny Kościół, jego wierni, czyli my, wszyscy chrześcijanie. Mamy nadzieję, że niejeden z tych fragmentów zapadnie w pamięć i serce

  • Okładka
  • Karta tytułowa
  • PAN ZBAWIA NAS MIŁOŚCIĄ
  • CHRZEŚCIJANIN CZŁOWIEKIEM RADOŚCI
  • KOŚCIÓŁ RODZINĄ JEZUSA
  • MODLITWA TO CHWALENIE PANA
  • NADZIEJA WSZYSTKO CZYNI NOWYM
  • STWORZENI NA NOWO W CHRYSTUSIE
  • JESTEŚMY ŚWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIĘTEGO
  • Karta redakcyjna