Helion


Szczegóły ebooka

Maryja płacze na Ukrainie

Maryja płacze na Ukrainie


W małym kościółku tuż za polską granicą z Ukrainą, całkiem niedawno, bo w 2005 roku, zapłakała figura Matki Bożej. Nie towarzyszyły temu objawienia, nie było orędzi, były tylko łzyNa początku 2014 roku świat stanął na krawędzi globalnego konfliktu zbrojnego. Oczy wszystkich zwrócone zostały na Ukrainę. Czy te dwa wydarzenia są ze sobą związane? Dlaczego Maryja zapłakała na tamtej ziemi? Czy Matka Boża płakała tylko nad Ukrainą, czy może nad całym światem? Czy Jej łzy były zapowiedzią wydarzeń, do których niedawno doszło za naszą wschodnią granicą? Troje dziennikarzy pojechało na miejsce cudownych wydarzeń, by szukać odpowiedzi na te pytania. Ta książka jest owocem ich dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w Niżankowicach i pierwszą publikacją na ten temat.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • Wstęp
 • I Konflikt na Ukrainie i Matka Boża
 • II Trudna historia
 • III Sługa Boży Wenanty Katarzyniec ostatni z Horeszków
 • IV Maryja płakała 101 razy!
 • V Święte miejsce
 • VI Pierwsi świadkowie cudu łez z Niżankowic
 • VII Byłem świadkiem tych łez
 • VIII Wymodlili łaski
 • IX Z potrzeby serca
 • X Kronika łez zapiski z Zeszytu świadectw
 • XI Pieśni z Niżankowic
 • XII Różaniec z łez Maryi
 • Bibliografia
 • Ilustracje
 • Karta redakcyjna