Helion


Szczegóły ebooka

Modlitewnik do Bożego miłosierdzia

Modlitewnik do Bożego miłosierdzia


Modlitewnik do Bożego Miłosierdzia został przygotowany specjalnie na Rok Jubileuszowy, Nadzwyczajny Rok Bożego Miłosierdzia. Układ modlitw, adoracji i nabożeństw prowadzi wiernych od Starego Testamentu przez Nowy Testament, aż po modlitwy poświęcone specjalnie temu szczególnemu okresowi łaski. Wierni znajdą w modlitewniku wszystkie rodzaje kanonicznej modlitwy i uwielbienia Pana Boga. Ich dobór oraz rozważania specjalnie stworzone na czas Roku Jubileuszowego pozwolą każdemu chrześcijaninowi w szczególny sposób wypraszać łaski, dziękować za nie i adorować modlitwą Nieskończone Miłosierdzie Boże. Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jakie jej zagraża (DiM 15). Przyzywając wstawiennictwa świętych Apostołów Bożego Miłosierdzia możemy uwielbiać Trójjedynego Boga i powtarzać nieustannie: Jezu, ufam Tobie!, wypraszając łaski dla nas samych i całego świata.

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • SŁOWO WSTĘPNE
 • PSALMY MIŁOSIERDZIA
  • Ufność wśród niebezpieczeństw
  • W ciężkiej chorobie
  • Tęsknota za Bogiem i świątynią z prośbą o powrót do świątyni
  • Wezwanie i prośba pokutnika
  • W cieniu Bożych skrzydeł
  • Sprawiedliwe rządy Boże
  • Błogosław, duszo moja, Pana!
  • Doskonałość Prawa Bożego
  • Łaska Boża
 • NOWY TESTAMENT O MIŁOSIERDZIU
  • Magnificat
  • Benedictus
  • Przypowieści o miłosierdziu
 • NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  • Obraz jezusa Miłosiernego
  • Święto Bożego Miłosierdzia
  • Koronka do Bożego Miłosierdzia
  • Godzina Miłosierdzia
  • Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego
 • MODLITWY ŚW. FAUSTYNY
  • Przed Najświętszym Sakramentem
  • O miłosierdzie Boże dla świata całego
  • Modlitwa dziękczynna
  • Modlitwa za Ojczyznę
  • Modlitwa o miłość Bożą
  • Modlitwa o mądrość Bożą
  • Akty ufności
  • Modlitwa ufności
  • Modlitwy za grzeszników
  • Modlitwy w cierpieniu
  • Modlitwa o śmierć szczęśliwą
  • Modlitwy do Matki Bożej
  • Akt ofiarowania Miłosierdziu Bożemu
  • Modlitwa za Kościół i kapłanów
  • Akty strzeliste do Bożego Miłosierdzia
 • INNE MODLITWY DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  • Nowenna do Bożego Miłosierdzia
  • Nowenna do św. Faustyny o poznanie tajemnicy Miłosierdzia Bożego
  • Godzinki o miłosiernym Zbawicielu
  • Różaniec do Matki Bożej Miłosierdzia
   • Wstęp
   • Część radosna
   • Część światła
   • Część bolesna
   • Część chwalebna
  • Droga krzyżowa o miłosiernym Zbawicielu
  • Litania do Miłosierdzia Bożego
  • Litania do Matki Bożej Miłosierdzia
  • Litania do św. Faustyny
  • Akt zawierzenia się Matce Bożej Miłosierdzia
  • Akt zawierzenia rodziny Miłosierdziu Bożemu
  • Akt zawierzenia świata
 • MODLITWY ZA PRZYCZYNĄ POLSKICH APOSTOŁÓW MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  • Modlitwa przez wstawiennictwo św. Faustyny Kowalskiej
  • Modlitwa przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
  • Modlitwa przez wstawiennictwo bł. ks. Michała Sopoćki
  • Modlitwa przez wstawiennictwo św. Alberta Chmielowskiego
  • Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Reginy Protmann
  • Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego
  • Modlitwa przez wstawiennictwo św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
  • Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Jana Beyzyma
  • Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Jana Balickiego
  • Modlitwa przez wstawiennictwo bł. Sancji Łucji Szymkowiak
 • SPOWIEDŹ SAKRAMENT BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
  • Dobre przygotowanie do spowiedzi
  • Wyznanie grzechów
  • Żal za grzechy i rozgrzeszenie
  • Po spowiedzi
  • Modlitwa przed rachunkiem sumienia
  • Rachunek sumienia opracowany przez Szkołę dla Spowiedników
  • Modlitwa przed spowiedzią
  • Modlitwy po spowiedzi postanowienie poprawy
 • ODPUSTY JAKO WIELKI DAR MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
  • Warunki uzyskania odpustu
  • Wykaz odpustów zupełnych
  • Wykaz odpustów cząstkowych
 • MIŁOSIERDZIE W SŁOWIE, CZYNIE, MODLITWIE
  • Miłosierdzie wyrażone czynem
  • Miłosierdzie wyrażone słowem
  • Miłosierdzie wyrażone modlitwą
  • Modlitwa św. Faustyny o łaskę pełnienia miłosierdzia względem bliźnich
 • MODLITWY O ŁASKĘ MIŁOSIERDZIA
  • O miłosierdzie dla naszych bliskich
  • O miłosierdzie dla zmarłych
  • O umiejętność wybaczania winowajcom
  • O to, by inni umieli mi wybaczyć
  • O zrozumienie, czym jest miłosierdzie
  • O umiejętność dostrzegania miłosierdzia na co dzień
  • O umiejętność spełniania uczynków miłosierdzia
  • Podziękowania za okazane miłosierdzie
  • O nawrócenie
  • Po popełnionym grzechu
  • Przebłaganie za brak miłosierdzia w naszym życiu
 • Karta redakcyjna