Helion


Szczegóły ebooka

Aktualności kadrowe, wydanie czerwiec 2015 r. część I

Aktualności kadrowe, wydanie czerwiec 2015 r. część I

„Aktualności kadrowe” stawiają sobie za cel, aby z szumu informacji wyłowić tylko takie, które naprawdę w danym czasie mają znaczenie praktyczne dla pracodawcy, kadrowego czy specjalisty ds. HR oraz aby informacje te zapakować w krótką, zwięzłą formę. Stąd liczne wzory, przykłady i schematy, które ułatwiają odbiór. 

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
1.Urlop wychowawczy – zmiana sposobu opisywania w świadectwie pracy 
2.PIP otrzyma nowe uprawnienie – projekt zmiany ustawy o inspekcji pracy 
3.Cudzoziemcy – zmiany od maja
4.Koszty 50% dla pracownika – nowe stanowisko izby skarbowej 
5.Wcześniejsza emerytura – zależy głównie od branży 
6.Badania okresowe i kontrolne – są sposoby, aby zmobilizować pracowników do ich wykonania 
7.Zwolnienie indywidualne czy grupowe – decyduje moment odbioru pisma 
8.Wypowiadanie umów terminowych – bez przyczyny, ale z odprawą 
9.Potrzeba nowych badań kontrolnych – co nie oznacza, że konieczne są nowe badania psychologiczne 
10.Uzgodnić urlop z pracownikiem – co to w praktyce oznacza

  • Tytuł: Aktualności kadrowe, wydanie czerwiec 2015 r. część I
  • Autor: Szymon Sokolik
  • ISBN Ebooka: 2299-3606, 22993606
  • Data wydania ebooka: 2015-07-21
  • Identyfikator pozycji: e_55rt
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka