Helion


Szczegóły ebooka

Nowe Standardy Sprawozdawczości , wydanie kwiecień 2015 r. część I

Nowe Standardy Sprawozdawczości , wydanie kwiecień 2015 r. część I

Radosław Ignatowski, Katarzyna Trzpioła, Piotr Woźniak, Julia Siewierska

W miesięczniku „Nowe Standardy Sprawozdawczości” znajdziesz gotowe rozwiązania rzeczywistych problemów związanych z przejściem z uor na MSR, z jakimi spotykają się księgowe i dyrektorzy finansowi w polskich spółkach, unikalne, najbardziej aktualne informacje o zmianach z zakresu uor i MSR. To wyjątkowa na polskim rynku wydawniczym pozycja dla głównych księgowych, szefów działów finansowych oraz dyrektorów finansowych. To nowe narzędzie, bez którego trudno już teraz wyobrazić sobie pracę z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz przejście z ustawy o rachunkowości na MSR. Poznaj najlepsze i najbardziej aktualne źródło informacji o MSR-ach i MSSF-ach. 

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:
AKTUALNOŚCI
1.MSR 16 wprowadza zakaz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
2.O okresie amortyzacji decyduje jednostka 
PRZYCHODY I KOSZTY
3.Odpisy aktualizujące a wyprzedaż towarów 
4.Koszty wytworzenia produktu nie zawsze kosztem 
EKSPERT ODPOWIADA
5.Przychód z tytułu udziału w innej jednostce 
6.Sprawozdanie małej grupy kapitałowej 
PORÓWNANIE REGULACJI UOR I MSR/MSSF
7.MSR 10, MSR 11, MSR 12 z ustawą o rachunkowości

  • Tytuł: Nowe Standardy Sprawozdawczości , wydanie kwiecień 2015 r. część I
  • Autor: Radosław Ignatowski, Katarzyna Trzpioła, Piotr Woźniak, Julia Siewierska
  • ISBN Ebooka: 1895-2844, 18952844
  • Data wydania ebooka: 2015-07-23
  • Identyfikator pozycji: e_55tb
  • Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka