Helion


Szczegóły ebooka

Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej

Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej


"Geografia myślenia" to książka, w której w niezwykle interesujący sposób przeanalizowane są tajniki ludzkiego myślenia, a dokładniej - różnice w sposobie pojmowania świata i myślenia o drugim człowieku uwarunkowane kulturowo. Okazuje się, że miejsce, w którym mieszkamy, wychowujemy się, wywiera olbrzymi wpływ na to, jak myślimy i kim dzięki temu jesteśmy. W dobie nieustających konfliktów, spowodowanych często właśnie nieporozumieniami na tle kulturowym, książka ta może stanowić rodzaj przewodnika, klucza do zrozumienia zagadki człowieka w świecie pełnym różnorodności - pięknej, lecz zarazem niebezpiecznej.

Coraz mocniejsza sieć wzajemnych powiązań politycznych i gospodarczych nie musi rodzić konfliktów nie do rozwiązania - przekonuje nas prof. Nisbett. Wystarczy tylko uświadomić sobie różnice w sposobie myślenia wynikające z przynależności do odmiennych kręgów kulturowych, a wielu nieporozumień można będzie uniknąć.

Niesamowity przewodnik dla tych, którzy na co dzień, w pracy, mają kontakty z ludźmi innych kultur - znajdziemy tu podpowiedź, jak radzić sobie w sytuacjach biznesowych i na jakim tle mogą pojawić się problemy. 

Wyjątki z recenzji:

Oto kolejna ważna książka Richarda E. Nisbetta. Autor niezbicie wykazuje, że eksperymenty laboratoryjne ograniczające się do amerykańskich studentów, czy nawet do mieszkańców półkuli zachodniej, nie pomogą nam zrozumieć, jak myśli ogół ludzi. Ta książka dowodzi, że wyjaśnianie sposobu myślenia właściwego dla kultur Wschodu nie może być uznawane za ciekawostkę, ale za konieczność - jeżeli rzeczywiście chcemy rozwiązać problemy współczesnego świata. Ignorując naukę płynącą z tej książki, narażamy się na niebezpieczeństwo. 

- Robert J. Sternberg 

Kulturowe różnice poznawcze przedstawione w tej przełomowej książce są znacznie głębsze i mają znacznie szerszy zasięg, niż komukolwiek się to mogło wydawać jeszcze dziesięć lat temu. Wyniki badań zaskakują zwolenników poglądów o uniwersalnym charakterze ludzkiego myślenia, imponują badaczom kultury i prowokują do myślenia wszystkich zainteresowanych ludzkim poznaniem.

- Shinobu Kitayama

 • Okładka
 • Karta tytułowa
 • W serii
 • Dedykacja
 • PODZIĘKOWANIA
 • WPROWADZENIE
 • ROZDZIAŁ 1 Sylogizmy i Tao
  • Poczucie sprawczości starożytnych Greków
  • Harmonia starożytnych Chińczyków
  • Esencja czy ulotność?
   • Filozofia w Grecji i w Chinach
  • Sprzeczność czy związek?
   • Nauki przyrodnicze i matematyka w Grecji i w Chinach
 • ROZDZIAŁ 2 Społeczne pochodzenie umysłu
  • Homeostatyczne systemy społeczno-poznawcze
  • Współczesne uzasadnienie teorii pochodzenia różnic poznawczych
  • Implikacje dla współczesnego sposobu myślenia
 • ROZDZIAŁ 3 Życie razem a życie osobno
  • Niezachodnie Ja
  • Niezależność czy współzależność
  • Warianty punktów widzenia
  • AWASE i ERABI
   • Style konfliktu i negocjacji
 • ROZDZIAŁ 4 Nie spuszczać oka z celu czy mieć oczy dookoła głowy?
  • Podejście holistyczne a podejście analityczne
  • Spostrzeganie świata
  • Sprawowanie kontroli nad światem
  • Stabilność czy zmiany
 • ROZDZIAŁ 5 Podłe nasienie czy To wszystko przez jego kolegów?
  • Atrybucja przyczynowa według Wschodu i Zachodu
  • Podstawowy błąd atrybucji
  • Tworzenie modeli przyczynowych
  • Efekt pewności po fakcie
 • ROZDZIAŁ 6 Świat rzeczowników czy świat czasowników
  • Kategorie a relacje w dzisiejszym świecie
  • Dorastanie w świecie obiektów a dorastanie w świecie relacji
  • Cechy wewnętrzne, niezmienność, kategorie
  • Czy to wszystko sprawka języka?
 • ROZDZIAŁ 7 Ce nest pas logique czy Może coś w tym jest?
  • Logika a doświadczenie
  • Albo czy i
  • Mamidła, emocje i matematyka
 • ROZDZIAŁ 8 A jeżeli istota myślenia nie jest wszędzie taka sama?
  • Czy to ma jakieś znaczenie?
  • Jak ludzie powinni myśleć?
  • Nauczanie i sprawdzanie jego efektów
 • EPILOG Schyłek psychologii czy zderzenie mentalności?
  • Amerykanizacja?
  • Zróżnicowanie kulturowe?
  • Ujednolicanie?
 • BIBLIOGRAFIA
 • Przypisy
 • Spis treści
 • Karta redakcyjna