Helion


Szczegóły ebooka

Cień Jedwabnego szlaku

Cień Jedwabnego szlaku


Jedwabny Szlak. Już sama nazwa podsuwa wyobraźni romantyczno-awanturnicze obrazy. Droga, którą wędrowali dawni kupcy, wioząc drogie materie i przyprawy, a wraz z nimi wędrowały idee i wynalazki. Trasa wiodąca przez kilkanaście krajów marzenie chyba każdego podróżnika. A na pewno Colina Thubrona, gdyż Jedwabny Szlak biegnie przez tereny szczególnie mu bliskie: Bliski i Daleki Wschód, Rosję, dawne republiki radzieckie. Podróż zaczyna się w Xian, sercu Chin, gdzie spoczywa Żółty Cesarz, protoplasta Chińczyków, wynalazca pisma, muzyki, matematyki i jedwabiu. Dalej prowadzi przez góry środkowej Azji, północny Afganistan, Iran, aż do tureckiego portu w Antiochii. Łącznie to ponad jedenaście tysięcy kilometrów przebytych w ciągu ośmiu miesięcy autostopem, autobusami, ciężarówkami, a nawet na wielbłądzie.

Ale Cień Jedwabnego Szlaku to nie tylko opis podróży, fascynujące krajobrazy, interesujące rozmowy to również niezwykle wnikliwe obserwacje zmian zachodzących w dzisiejszej Azji. To opowieść o rewolucji ekonomicznej w Chinach, o rozpadzie tożsamości, o zepchniętych na margines mniejszościach. To piękna i ważna relacja ze współczesnej podróży tym starożytnym szlakiem.

 • Strona tytułowa
 • Strona redakcyjna
 • Dedykacja
 • Mapa
 • Od autora
 • Mapa
 • rozdział_pierwszy_ Świt
 • rozdział_drugi_ Stolica
 • rozdział_trzeci_ Mantra
 • rozdział_czwarty_ Ostatnia brama pod niebiosami
 • rozdział_piąty_ Droga Południowa
 • rozdział_szósty_ Kaszgar
 • Mapa
 • rozdział_siódmy_ Droga przez góry
 • rozdział_ósmy_ Do Samarkandy
 • rozdział_dziewiąty_ Przez Oksus
 • Mapa
 • rozdział_dziesiąty_ Żałoba
 • rozdział_jedenasty_ Mongolski pokój
 • rozdział_dwunasty_ Do Antiochii
 • Kalendarium
 • Przypisy
 • Kolofon