Helion


Szczegóły ebooka

 
Człowiek nad apetyt jeść nie może, pić może

Człowiek nad apetyt jeść nie może, pić może


Czło­wiek nad ape­tyt jeść nie mo­że, pić mo­że Sie­dząc Włoch na ban­kie­cie gdzieś mię­dzy Po­la­ki,  Na­tkał roz­ma­ity­mi żo­łą­dek przy­sma­ki.  Więc, gdy, prze go­spo­dar­ską po uczcie ocho­tę,  Przed każ­de­go kie­lisz­ków pew­ną kła­dą kwo­tę,  Że do nich przy­mu­sza­ją, aż się dru­dzy da­wią,  Ro­zu­mie, że zno­wu stół mi­sa­mi za­sta­wią;  Tak je­go do je­dze­nia, ja­ko i do pi­cia  Mu­sić bę­dą. [...]

Wacław Potocki
Ur. 1621 w Woli Łużańskiej Zm. 1696 w Łużnej Najważniejsze dzieła: Wojna Chocimska, Ogród Fraszek Poeta o wyjątkowo obfitej spuściźnie, najważniejszy przedstawiciel tzw. baroku sarmackiego. Autor fraszek (zebranych w książce, której tytuł rozpoczynał się od słów Ogród, ale nie plewiony, bróg, ale co snop, to inszego zboża; kram rozlicznego gatunku...), pieśni, wierszowanych romansów, dzieł heraldycznych, trenów na śmierć dzieci (przeżył je wszystkie) i poematów. Pochodził z ariańskiej rodziny herbu Szreniawa, w 1658 przeszedł jednak na katolicyzm, by uniknąć przymusowej emigracji po wygnaniu arian z Polski. Pomijając to wydarzenie, wiódł typowe życie szlachcica: gospodarzył, sprawował urzędy (m.in. podczaszego krakowskiego w latach 1678-1685), uczestniczył w walkach z Kozakami i ze Szwedami, procesował się o majątek. Przez historyków literatury oskarżany niekiedy o prymitywizm i ograniczone horyzonty, w istocie Potocki często przywdziewał retoryczną maskę prostaczka i programowo odcinał się od stylu uprawiania poezji dworskiej. Twórczość jego charakteryzuje plastyczność opisu i konkretny charakter metafor - przy jednoczesnym zamiłowaniu do konceptów i odległych porównań (Żywot ludzki do golenia, Nagrobek grobowi). Spora część jego utworów miała charakter moralizatorski. Widać to także w dygresjach z Transakcji wojny chocimskiej - poematu opowiadającego przebieg kampanii wojennej z 1621 roku a opartego m. in. na diariuszu naocznego świadka, Jakuba Sobieskiego. Potocki świadomie zrezygnował z wydania poematu drukiem za życia, zyskując w ten sposób wolną rękę w pisaniu fragmentów krytycznych i polemicznych.

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.

  • Tytuł: Człowiek nad apetyt jeść nie może, pić może
  • Autor: Wacław Potocki
  • ISBN Ebooka: 978-83-285-5872-4, 9788328558724
  • Data wydania: 2015-06-30
  • Identyfikator pozycji: e_a0wa
  • Kategorie:
  • Wydawca: Wolne Lektury