Helion


Szczegóły ebooka

Lekarz wiejski

Lekarz wiejski


Le­karz wiej­ski Roz­dział I. Kraj i czło­wiek W pięk­ny wio­sen­ny po­ra­nek, ro­ku 1829, czło­wiek bliz­ko pięć­dzie­się­cio­let­ni je­chał kon­no, gó­rzy­stą dro­gą wio­dą­cą do spo­re­go mia­stecz­ka nie­da­le­ko od Gran­de-Char­treu­se po­ło­żo­ne­go. Mia­stecz­ko to jest sto­li­cą lud­ne­go kan­to­nu opa­sa­ne­go dłu­gą do­li­ną. Stru­mień o ka­mie­ni­stém ło­ży­sku, naj­czę­ści­éj wy­schnię­tém, a w chwi­li, o któ­réj mo­wa, na­peł­nio­ném stop­nia­łe­mi śnie­ga­mi, prze­rzy­na tę do­li­nę, ob­ra­mo­wa­ną dwo­ma rów­no­le­głe­mi pa­sma­mi gór, któ­re ze wszech stron wzno­szą się po-nad szczy­ty Sa­bau­dyi i Del­fi­na­tu. [...]

Honoré de Balzac
Ur. 20 maja 1799 r. w Tours Zm. 18 sierpnia 1850 r. w Paryżu Najważniejsze dzieła: cykl powieściowy Komedia ludzka (w skład którego wchodzą m.in.: Ojciec Goriot , Eugenia Grandet , Proboszcz wiejski), Kuzyn Pons, Jaszczur Francuski prozaik okresu romantyzmu. Określany mianem ?mistrza realizmu?. Jego najpopularniejszym dziełem jest Komedia ludzka obrazująca życie społeczne, polityczne i obyczajowe we Francji od czasów rewolucji francuskiej do rządów Ludwika Filipa. W 1850 r. poślubił swą wielką miłość, Polkę, E. Hańską. W swej prozie portretował kobiety dojrzałe, stąd popularne określenie ?kobiety w wieku balzakowskim? (tj. po trzydziestce). Obok Dickensa i Tołstoja, Balzac jest uważany za jednego z najważniejszych twórców współczesnej powieści europejskiej. autor: Aleksandra Nowak

Kupując książkę wspierasz fundację Nowoczesna Polska, która propaguje ideę wolnej kultury. Wolne Lektury to biblioteka internetowa, rozwijana pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W jej zbiorach znajduje się kilka tysięcy utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez MEN, które trafiły już do domeny publicznej. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami oraz motywami.